Victor Hristov - un artist al expresiilor cromatice decorative


Pictorul Victor Hristov înscrie în istoria artelor plastice din Republica Moldova o pagină inedită atât prin operele sale originale ca viziune plastică, căt și ca artist ce a promovat imaginea artelor plastice din republică în calitate de inițiator și organizator al cunoscutelor Tabere de creație ale plasticienilor, desfășurate pe parcursul a optsprezece ani în or. Cimișlia.

Tablourile pictorului Victor Hristov aduc în fața spectatorului o lume ce poartă în sine memoria unor realități asemănătoare tangibilului, dar care, prin modalitățile de stilizare convențională a formei și de tratare cromatică decorativă a spațiului imaginii, vin să pună în valoare atitudinile personale ale artistului față de pictură ca specie a creației plastice. Or, exersarea diverselor procedee de valorificare estetică, prin culoarea aparențelor ce ne înconjoară, constituie principala opțiune spre care tinde pictorul astăzi.

Practicănd prioritar genurile peisajului și al portretului, artistul în mod conștient și premeditat deviază pe parcursul deceniilor de la tradiția reprezentării mimetice a realității tangibile – metodologie explorată la începutul carierei sale artistice – spre crearea unor imagini coloristic expresive. Pânzele artistului fac să „apară’’ parcă din adâncurile memoriei trăiri îndepărtate, unde lumea de cândva, găsindu-se într-o poetică armonie dintre formă, culoare și lumină, servește ca lăcaș existențial, în care spiritul își găsește împlinire prin estetica decorativului și a expresiei culorii.

Încadrându-se stilistic în unele dintre filierele expresionismului liric, operele create de către Victor Hristov oglindesc reliefat explorarea prioritară de către acesta a valorilor estetice generate de către contrastele cromatice complementare. Complementarele îi înlesnesc pictorului, pe de o parte, obținerea expresiei plastice și „vitalității’’ energetice a planului, pe de alta, îi favorizează atingerea profunzimii spațiale a imaginii grație procedeelor de constituire a unor interferențe proporționale semnificative dintre culorile calde și reci, explorate pe larg de către artist. Culoarea, concomitent cu funcțiile sale sintactice de structuralizare și asigurare a echilibrului compozițional al imaginii, întotdeauna îndeplinește în creația pictorului și funcții de generare a mesajului.

Ca regulă, diapazonul axiologic al lucrărilor artistului este complex. Adesea Victor Hristov preferă să își exprime metaforic și emoționant fascinația perceperii personale a frumuseții stărilor temporale ale naturii înconjurătoare prin înseși modalitățile de tratare structural – compozițională și cromatică a motivelor selectate. Concomitent, tensiunile raporturilor cromatice în mai multe tablouri create de către Victor Hristov elucidează intensele trăiri spirituale ale autorului, reflectând și confirmând faptul că coliziile umane, interacțiunea omului cu universul servesc în calitate de repere fundamentale ale creației, generând opere originale și semnificative. Printre acestea evidențiem tablourile: Veste (1990), Recviem. Valentina Bradu-Hristov (1996), Sărbătoare de Paști (2000), Peisaj de toamnă (2007), Zvâcnirea plaiului (2009), Plai slovac (2010), Slovacia (2010), Castel-cetate la munte (2010), Primăvara la munte (2010), Autoportret (2010), Colțișor de rai (2011), Plai minunat (2013), Flori (2013), Toamnă (2013), La Dunăre (2013), Semne (2014), Șuvoi (2016), Soarele răsare (2016). Operele enumerate întrunesc întreg spectrul de probleme plastice, pentru a căror soluționare a optat Victor Hristov pe parcursul carierei sale artistice. Totodată, ele oglindesc complexitatea semantică atinsă de către pictor în urma exercițiului creativ cu mijloacele artistice ale picturii de șevalet, artă pe care o practică cu devotament pe parcursul anilor. Fiind mânuită de către artist cu măiestrie, culoarea îndeplinește în tablourile plasticianului principala funcție de generare emotivă a mesajului, or, în creația plasticianului, aceasta este energică, adesea tensionată și asigură funcții de integrare a datelor naturii și totodată poartă o profundă încărcătură semantică, contribuind notoriu la atingerea unor coordonate valorice de importanță.

Ca rezultat al organizării de către Victor Hristov a ineditelor manifestări culturale internaționale din or. Cimișlia, prin suportul nemijlocit al autorităților locale, care au oferit locație, a fost posibilă inaugurarea la Cimișlia a unei Galerii de Artă Plastică, în care inițial au fost expuse opere ale artiștilor plastici din Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia, Belarus, Turcia – țări participante la Taberele de creație amintite. Actualmente Galeria de Artă din Cimișlia vernisează în permanență expoziții de artă plastică ale artiștilor din Republica Moldova, devenind principalul centru de cultură din afara Chișinăului.