REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-2, anul XXVIII, 2018


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Centenarul Marii Uniri: popas retrospectiv și imbold prospectiv

Daniel IONIȚĂ


Anul acesta, în care celebrăm un secol de la Marea Unire, este momentul să privim cu gratitudine către trecut şi cu speranţă în viitor

RESTITUTIO

DECLARAȚIA Sfatului Ţării prin care Basarabia este proclamată Republică Democratică Moldovenească. 2 decembrie 1917, Chişinău

DECLARAȚIA oficială a Sfatului Ţării de unire a Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia) cu România. 27 martie 1918, Chişinău

Constantin Stere. Cuget și conștiință curată

DECLARAȚIA Sfatului Țării despre unirea necondiţionată a Basarabiei cu România. 27 noiembrie 1918, Chişinău

Mircea COLOŞENCO


Alba Iulia, 1 decembrie 1918 – kilometrul 0 al României întregite

Vasile GOLDIȘ


Propunerea Unirii la Alba-Iulia

TRATATUL prin care principalele Puteri Aliate şi Asociate – Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia – recunosc suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei. 28 octombrie 1920, Paris

ECOURI DIN TRECUT

Vasile D. MOISIU


Știri din Basarabia de astăzi

Mihail SADOVEANU


Răzeşi şi măzâli de la Nistru

Dumitru DOGOS


Datoria celor chemaţi

V. V. MOVILEANU


Ascultaţi de fraţii voştri – glasuri dela sate

Teodor JIREGHIE


Sfatul Ţării

Iulian FRIPTUL


Către cei rătăciți

Vasile ȚEPORDEI


Ardealul și Basarabia

MEMORIALISTICĂ

Relatări ale unor martori oculari la evenimentele legate de activitatea Sfatului Țării și de Unirea Basarabiei

PRECURSORII DESPRE UNIRE

Nicolae IORGA


Basarabia şi înfăptuirile românilor (Versiune românească)

Constantin STERE


Dreptul Basarabiei asupra României

Catinca AGACHE


Mihai Eminescu și idealul național de Unire

Octavian ONEA


Hasdeu și Marea Unire

REÎNTREGIREA ȘI NOI

Dorin CIMPOEŞU


Basarabia la Centenarul Marii Uniri

Arcadie SUCEVEANU


Desprinderea definitivă din burta Leviathanului

Andrei STRÂMBEANU


Apa din Fântâna Albă are gustul Unirii

Vasile MACOVEI


Podul meu de flori!

Mircea DRUC


Oameni noi, probleme vechi

LECŢIILE ISTORIEI

Vlad MISCHEVCA


1812: geneza problemei basarabene1

Fănel TEODORAȘCU


Despre unirea interzisă a Basarabiei cu România în ziarul Adevărul (august – decembrie 1888)

Maria DANILOV


Evocarea Unirii (1918) la împlinirea unei jumătăţi de veac

Nicolae ENCIU


Marea Unire din 1918: o strălucită victorie a geografiei asupra istoriei nedrepte

Eugen-Tudor SCLIFOS


Franța și Unirea Basarabiei cu România (1918)

Anatol PETRENCU


Basarabenii în cadrul României întregite

Anatol EREMIA


Chișinăul în urcușul spre Unire

Constantin Gh. CIOBANU


Unirea Basarabiei cu România în imagini filatelice

SEMNAL

Omagiu făuritorilor Marii Uniri de la 1918

RECURS LA PATRIMONIU

Gheorghe I. BRĂTIANU


Nicolae Iorga, istoric al românilor

PLEDOARII PENTRU CAUZA NOATRĂ

DISCURSUL rostit de senatorul Ştefan Ciobanu, profesor universitar, în şedinţa Comisiilor Afacerilor Străine ale Camerei şi Senatului Parlamentului României, întrunite în legătură cu încorporarea Basarabiei şi nordului Bucovinei în U.R.S.S. 2 iulie

MEMORIU elaborat de Pan Halippa în ajunul Conferinţei de Pace de la Paris din 1946–1947, în care explică esenţa problemei Basarabiei. 1945, Bucureşti

MEMORIU al Asociaţiei Mondiale „Pro Basarabia şi Bucovina” adresat Guvernelor Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, Franţei, Italiei, Japoniei, Canadei, Australiei, Noii Zeelande, Indiei şi României

Alexandru HERLEA


Asociaţia La Maison Roumaine din Paris susţine re-unirea Republicii Moldova cu România

DECLARAȚIA Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova privind reunirea cu România

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

Mircea COLOŞENCO


Alexei Mateevici – poet de geniu

Constantin ŞCHIOPU


Basarabia: viziune artistică și stări lirice în poezia românească

Ana BANTOŞ


„Narcisismul cosmic” în literatura de azi. Arcadie Suceveanu

Tatiana BUTNARU


Sentimentul de solitudine mioritică în poezia lui Vasile Romanciuc

COŞERIANA

Ştefan AFLOROAEI


Eugeniu Coşeriu. O atitudine comprehensivă faţă de precursori şi de tradiţia culturală

Emilia OGLINDĂ


Aspecte ale tipului romanic și ale latinității orientale în viziunea profesorului Eugeniu Coșeriu

Ala SAINENCO


Secvențe ale imaginarului lingvistic: o analiză comparativă

Cristinel MUNTEANU


„A spune lucrurile aşa cum sunt...”. Conversaţii cu Eugeniu Coşeriu

Andrei CRIJANOVSCHI


Catedra Eugenio Coseriu, la Montevideo

Precizări

cu privire la unele texte incluse în ediția specială