cu privire la unele texte incluse în ediția specială


Întru respectarea fidelă a adevărului științific privind evenimentele derulate acum 100 de ani, în scopul oglindiri veridice a faptelor istorice legate de anul 1918, precum și a urmărilor survenite după acest an de rezonanță în istoria românilor, am preluat (păstrând în majoritatea cazurilor ortografia surselor) unele texte din anumite publicații prestigioase, apărute de-a lungul anilor.

Exprimăm sentimente de gratitudine autorilor cercetători ai fenomenului Unirii Țărilor Române, cu precizarea că în elaborarea numărului omagial am apelat la următoarele volume:

Constantin STERE. Publicistică. Alcătuirea și îngrijirea textelor Pavel Balmuș. Chișinău: Universul, 2006

Dreptul Basarabiei asupra României, p. 411-414;

Nicolae IORGA. Sfaturi pe întuneric. Conferințe la radio, 1931-1940. Ediție îngrijită de Valeriu și Sanda Râpeanu. Societatea Română de Radioteleviziune. București: Casa Radio, 2001

Basarabia și înfăptuirile românilor, p. 265-268;

Ion CONSTANTIN, Ion NEGREI. Pantelimon Halippa. Apostol al neamului. Studii. Documente. Materiale. Chișinău, 2013

Declaraţia Sfatului Ţării prin care Basarabia este proclamată Republică Democratică Moldovenească. 2 decembrie 1917, Chişinău (p. 185-187)

Declaraţia oficială a Sfatului Ţării de unire a Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia) cu România. 27 martie 1918, Chișinău (p. 195-196)

Chişinău. Declaraţia Sfatului Ţării despre unirea necondiţionată a Basarabiei cu România. 27 noiembrie 1918 (p. 199)

Tratatul prin care principalele Puteri Aliate şi Asociate – Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia – recunosc suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei. 28 octombrie 1920, Paris (p. 204-206);

Discursul rostit de senatorul Ştefan Ciobanu, profesor universitar, în şedinţa Comisiilor Afacerilor Străine ale Camerei şi Senatului Parlamentului României, întrunite în legătură cu încorporarea Basarabiei şi nordului Bucovinei la U.R.S.S. 2 iulie 1940, Bucureşti (p. 270-272)

Memoriu elaborat de Pan Halippa în ajunul Conferinţei de Pace de la Paris din 1946-1947, în care explică esenţa problemei Basarabiei. 1945, Bucureşti (p. 346-351);

Onisifor GHIBU. De la Basarabia rusească la Basarabia românească. București: Semne, 1997

Dumitru Bogos. Datoria celor chemați (p. 201-202).

V. V. Movileanu. Ascultați de frații voștri – glasuri de la sate (p. 237).

Teodor Jireghie. Sfatul Țării (p. 245).

Iulian Friptul. Către cei rătăciți (p. 383-384);

Mihail SADOVEANU. Drumuri basarabene. București: SAECULUM, Î.E.P. Știința, Chișinău, 1992

Răzeși și mazîli de la Nistru (p. 55-59).

Romanii (p. 66-68);

Vasile ȚEPORDEI. Iubim Basarabia. Editura Eminescu, 1998

Ardealul și Basarabia (p. 74-76);

Onisifor GHIBU. Pe baricadele vieții. În Basarabia revoluționară (1917-1918). Amintiri. Ediție de Octavian O. Ghibu. Editura Universitas, 1992

Cuvântarea dlui C. Stere (p. 565-567);

Discursuri rostite în preajma Unirii și la Asociațiunea culturală „Astra”. Cultură națională, București, 1928

Vasile Goldiș. Propunerea Unirii de la Alba-Iulia. Discurs rostit din 14/1 decembrie 1918 (p. 11-25)

Nicolae LUPAN. Instantanee pe furiş. Editura Victor Frunze, Editura Nistru Bruxelles, 1995.

– MEMORIU al Asociaţiei Mondiale „Pro Basarabia şi Bucovina” adresat Guvernelor Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, Franţei, Italiei, Japoniei, Canadei, Australiei, Noi Zeelande, Indiei şi României (pag. 274-278)

Albumul Basarabia în actul Unirii de la 1918. Editura Știința, 2017

– Mulțumim autorilor lucrării pentru bunăvoința de a permite utilizarea unor poze și documente (p. 28, 29, 32, 39, 60, 188, 242)