DECLARAȚIA Sfatului Țării despre unirea necondiţionată a Basarabiei cu România. 27 noiembrie 1918, Chişinău


 

În urma unirii cu România-mamă a Bucovinei, Ardealului, Banatului şi ţinuturilor ungureşti locuite de români, în hotarele Dunării şi ale Tisei, Sfatul Ţării declară că Basarabia renunţă la condiţiunile de unire stipulate în actul de la 27 martie a.c., fiind încredinţată că în România tuturor românilor regimul curat democratic este asigurat pe viitor.

Sfatul Ţării în preziua Constituantei Române, care se va alege după votul universal, şi rezolvând chestiunea agrară după nevoile şi cererile poporului, anulează celelalte condiţiuni din actul Unirii din 27 martie şi declară unirea necondiţionată a Basarabiei cu România-mamă.


Preşedinte: Pan Halippa

Vicepreşedinţi: Bârcă, Buruiană

Secretar: A. Scobioală

 Publicat după: „Cugetul. Revistă de istorie şi ştiinţe socioumane”.

Chişinău, martie 1998, p. 100