Mesaj de felicitare


Stimate Domnule Academician Ioan-Aurel Pop,

Realegerea Dumneavoastră în funcţia de Preşedinte al Academiei Române comportă pentru revista „Limba Română” speranţa unei legături fructuoase şi de durată între cele două spaţii ale limbii române, împreună prin forţa evidenţei istorice, dar separate formal. Or peisajul revuistic de la noi este marcat continuu de incertitudinea financiară şi de ameninţarea dispariţiei în fond a unei platforme culturale cu mize mari în restabilirea adevărului istoric, al dreptăţii identitare, estetice şi culturale a Chişinăului. 

Iată de ce recunoştinţa echipei redacționale pentru sprijinul atât de onorant şi necesar al Academiei Române acordat revistei „Limba Română” în ultimii ani este una sinceră şi bine întemeiată, deoarece lupta pentru supravieţuirea noastră culturală, deşi departe de a se fi încheiat, nu a fost întotdeauna înţeleasă în adevăratele ei dimensiuni decât dacă factorii decidenţi s-a întâmplat să fie personalităţi de excepţie, de înaltă ţinută  academică şi umană.

În acest context, cu ocazia realegerii Domniei Voastre în funcţia de Preşedinte al Academiei Române şi a desemnării noii conduceri a celui mai înalt for ştiinţific al Ţării, vă adresăm Dumneavoastră și membrilor Prezidiului Academiei Române sincere felicitări şi urări de sănătate, inspiraţie şi putere de muncă în activitatea de creaţie şi de administrare a Ştiinţei Naţionale. 

Cu respect şi gratitudine,
Alexandru Bantoș,
redactor-șef al revistei „Limba Română”

Chişinău,
Mai, 2022