Stelian Traian Dumistrăcel (19 august 1937 – 18 martie 2022)


Stelian Traian Dumistrăcel (19 august 1937 – 18 martie 2022)

Născut la Zvoriștea, Suceava, pe 19 august 1937, Stelian Traian Dumistrăcel se numără printre cei mai de seamă lingviști români. Autor și membru al colegiului de redacție al revistei noastre din 1992. Contribuțiile sale în domeniile dialectologie, fonetică, lexicologie și lexicografie, terminologie, etimologie, romanistică, istoria limbii literare și a ideilor culturale rămân borne de referință în cercetarea românească.

A fost coordonatorul echipei de cercetători care a realizat Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova și Bucovina, opt volume (1967-2017), proiect fundamental al Academiei Române.

A fost, de asemenea, profesor și conducător de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde a susținut cursuri de limba română, de stilistică și retorică, profesor invitat la Universităţile din Jena (1995, 1996) și Heidelberg (1996), profesor titular la Facultatea de Litere a Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi; a predat la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova.

Este autorul a numeroase lucrări în domeniile sociolingvisticii, pragmaticii și discursului public: Influența limbii literare asupra graiurilor dacoromâne (1978); Lupta în jurul literei „â” și demnitatea Academiei Române (1993); Eugen Coșeriu: Lingvistică din perspectivă spaţială și antropologică (editor, 1994); Sate dispărute – sate ameninţate (1995); Ancheta dialectală ca formă de comunicare (în colaborare, 1997); Până-n pânzele albe. Expresii românești. Biografii – motivaţii (ediţia întâi, 1997; ediţia a doua, 2001); Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale (2006); Discursul repetat în textul jurnalistic. Tentaţia instituirii comuniunii fatice prin mass-media (2006); Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii (ediţia întâi, 1980; ediţia a doua, 2011). Publicaţii recente: Cuvintele, încotro? Lingvistică pentru toate televiziunile (Polirom, 2017), Spaţii pragmatico-discursive (Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2017). Asociaţia Studenţilor Jurnaliști din Iași i-a închinat volumul aniversar Împotriva derivei (Adenium, Iași, 2017).

A fost distins cu Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române (1978). În calitate de membru al colegiului de redacţie al revistei de știinţă și cultură „Limba Română” (Chișinău), pentru contribuţie deosebită la elaborarea și promovarea acestei publicaţii basarabene, i s-a oferit Diploma de Recunoștinţă a Academiei de Știinţe a Moldovei (2022).

Doctor honoris causa al Universităţilor „Dunărea de Jos” (Galaţi, 2011), „Alecu Russo” (Bălţi, 2012) și „Vasile Alecsandri” (Bacău, 2017). Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Cetățean de onoare al municipiului Iași (2020). 

 

Stelian Traian Dumistrăcel (August 19, 1937 – March 18, 2022)

The text is a brief overview of the life and activity of the late Stelian Dumistrăcel, a professor from Iasi, researcher and acclaimed signatory of important works in the field of linguistics. The articles present a view of the famous researcher, who was, during the last thirty years, one of the authors and members of the editorial board of the “Limba Română” Journal.