Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alina FELEA

Alina FELEA

Doctor în științe istorice, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie al AȘM. Autor a trei monografii, peste 100 de studii și articole, co-alcătuitor a două culegeri de documente, o culegere de studii, cinci manuale preuniversitare și universitare. Cele mai recente lucrări: Căsătoria în Țara Moldovei (sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea). Instituția căsătoriei în Țara Moldovei (2021) și Fenomenul căsătoriilor mixte la est de Carpați (sfârșitul secolului al XVI-lea – începutul sec. al XIX-lea) (2021).

TEXTE PUBLICATE