Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cristinel MUNTEANU

Cristinel MUNTEANU

Prof. univ. dr. habil. (doctor în filologie şi în filosofie); predă la Universitatea „Danubius” din Galaţi discipline din sfera ştiinţelor limbajului şi din domeniul filosofiei. A publicat ca autor: Sinonimia frazeologică în limba română (2007), Lingvistica integrală coşeriană (2012), Frazeologie românească (2013); Tradition and Innovation in Language and Linguistics (2017); Problema sensului la John Dewey (2019), iar ca editor: Tobias Peucer, Despre relatările jurnalistice (2008), B.P. Hasdeu, Studii de ştiinţa limbii (2013), E. Coşeriu, H. Geckeler, Orientări în semantica structurală (2016; trad. de Cr.M.) etc. Este, de asemenea, autorul a peste 150 de articole şi comunicări. Domenii de interes: filosofia limbajului, teoria limbii, semantică, frazeologie, hermeneutică, lingvistica textului.

TEXTE PUBLICATE