Exigent coleg și îndrumător


Exigent coleg și îndrumător

Este foarte greu să vorbești sau să scrii despre cineva care mai zilele trecute era un coleg bine cunoscut, despre o persoană renumită pentru vivacitatea, prezența activă și benefică în lingvistica românească, în general, în dialectologie, în special.

Domnul Stelian Dumistrăcel era un om pe lângă care nu puteai să treci fără să-l remarci, plin de idei, de sugestii, de observații „cu miez” și, adesea, cu un umor „potolit”, așa cum i se potrivește unui om de știință.

Din mulțimea de dovezi referitoare la „miezul suculent” al textului dialectal, remarcat și apărat cu probe de netăgăduit, este suficient să evocăm convingerea cu care a intervenit întru apărarea anchetei dialectale de tip AFLR ca formă specială de cunoaștere a gândirii populare și, totodată, a textului dialectal, ca „formă particulară de comunicare”. Fără a avea nici un moment și nicidecum în gând faptul că apără un eventual concurent, domnul Stelian Dumistrăcel, împreună cu cele două colege de breaslă și de institut, doamnele Doina Hreapcă și Luminița Botoșineanu, s-a angajat sincer în apărarea nu numai a textului dialectal, ci și a colegilor de la un institut cu preocupări similare, posibil rival. Târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată, îi mulțumim și ne închinăm, fie și postum, în fața corectitudinii și a spiritului său științific.

Activitatea domnului Stelian Dumistrăcel în slujba lingvisticii și, îndeosebi, a dialectologiei române este cunoscută atât în țară, cât și peste hotare și, cu deosebire, la Chișinău. Nouă nu ne rămâne decât să-i adresăm, încă o dată, mulțumiri, recunoștința noastră, a celor aplecați asupra înțelegerii, în adâncime și multilaterală, a tainelor vorbirii omenești, în general, a țăranului, a omului simplu, în special. Un aspect important reținut de domnul Dumistrăcel cu referire la ceea ce se înțelege prin texte dialectale este oralitatea lor, faptul că ele redau vorbirea. În această ordine de idei, exegetul textului dialectal propune completarea titlului lucrărilor de acest tip cu mențiunea, în subtitlu, a metodologiei respectate în elaborarea unor asemenea culegeri, și anume a formulei „Etno și sociotexte orale”.

Un alt domeniu al dialectologiei căruia domnul Stelian Dumistrăcel i-a dedicat mare atenție teoretică și practică este cel al geografiei lingvistice. În calitate de bun cunoscător al vorbirii dialectale și de autor al Noului Atlas lingvistic român pe regiuni. Moldova și Bucovina, pe lângă anchetele dialectale propriu-zise, s-a implicat în multitudinea chestiunilor teoretice și practice ale geografiei lingvistice, ale cercetării graiurilor din perspectiva culegerii și interpretării din punct de vedere geografic a materialului dialectal. Fără a insista asupra chestiunilor discutate cu reală competență și implicare, menționăm articolul bogat în informații și important prin sugestii Variabila geografică și variație semantică în răspunsurile din ancheta dialectală, împărtășind din experiența sa de atlasist.

A vorbi despre preocupările, contribuțiile și varietatea ideilor emise și susținute cu argumente convingătoare de către colegul/fostul coleg Stelian Dumistrăcel este, relativ, ușor. Păcat că nu am avut prilejul să-i aducem la cunoștință sentimentele de admirație și aprecierile leale atâta timp cât a fost printre noi.

Nu ne rămâne acum decât să adresăm familiei și prietenilor sincere condoleanțe, iar celui plecat dintre noi eterne amintiri.

 

Demanding collegue and mentor

Keywords: dialectology; linguistic atlas; dialectal text; dialectal investigation; educational activity

Stelian Dumistrăcel is renowned for his remarkable scientific spirit in the Romanian linguistics, especially in dialectology. His activity is well-known in Romania and at Chișinău as well. He described the dialectal investigation, based on AFLR model, as a ‘particular form of communication’ which is reflected in the dialectal text, especially in its orality. The proposed formula ‘Ethno and oral sociotexts’ reflects the methodology followed in compiling the works based on dialectal texts. As an author of linguistic atlases he was also involved in the multitude of linguistic geography’s theoretical and practical activities, such as researching the regional varieties from the perspective of collecting and geographically interpreting the dialectal material.