Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gheorghe CHIVU

Gheorghe CHIVU

Gh.C. – prof. univ. dr., Catedra de limba română a Facultăţii de Litere de la Universitatea
din Bucureşti, cercet. șt. gr. I la Institutul de Lingvistică „I. Iordan – Al. Rosetti” și la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București. Membru corespondent al Academiei Române din 2010. Coordonatorul programului de cercetare „Enciclopedia literaturii române vechi” (Institutul „G. Călinescu”, Bucureşti). Colaborator și autor a numeroase monografii, dicționare și ediții, multe apărute la Editura Academiei Române, precum Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780) (1997), Dicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760) (1992), Codez Sturdzanus (1993), Institutiones linguae Valachicae. Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină (2001), Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicționar al limbii române (2008).