REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXXIV, 2024


SINTEZE

Stelian DUMISTRĂCEL


„Graiul pâinii” în lumina „lingvisticii integrale” coşeriene

Cristinel MUNTEANU


Logică şi legislaţie. Câteva observaţii lingvistico-filosofice

Răzvan VONCU


Poezia română din Basarabia. Valori și confluențe

Andrei PROHIN


Mesajul iniţiatic al folclorului românesc

Andy PUŞCĂ

Cristinel MUNTEANU


Camil Petrescu şi căutarea dreptăţii. Forme ale justiţiei în Jocul ielelor

Fănel TEODORAȘCU


Problema afirmării personalității feminine comentată în ziarele epocilor trecute

Fănel TEODORAȘCU


Jurnalismul la români – câteva aspecte

Valerica DRAICA

Dumitru DRAICA


Aspecte stilistice ale liricii creştine

Dorina ROTARI


Dialogul cărtărescian cu Eminescu: revizionism şi fascinaţii comune

Ana PLEȘCA


Metafora războiului în discursul politic

Daniel LĂCĂTUȘ


Romul Munteanu. „Europeanul” din Călanul Mic

Ştefan AFLOROAEI


Din nou întrebarea cu privire la sensul vieții

Ala SAINENCO


„O viziune românească asupra lumii”

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (I)

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (II)

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (IV)

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (III)

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (V). Aureliu Busuioc. Pactul scriitorului cu cititorul

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (VI)

Adrian Dinu RACHIERU


Matei Vișniec: exilul ca navetă culturală

Lucia CIFOR


Un teoretician literar atipic: Adrian Marino

Ana BANTOŞ


Ion Ungureanu, răzbunarea scriiturii sau Drumul lung către noi înșine

Theodor CODREANU


Nuvelistica lui Nicolae Breban (I)

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatură: flux și reflux (VII). Oblomovismul, în răspăr

Lucia CIFOR


Aspecte ale crizei teoriei literaturii din ultima parte a secolului al XX-lea

Theodor CODREANU


Nuvelistica lui Nicolae Breban (II)

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatură: flux și reflux (VIII). Scriitura migrației: Constantin Olteanu Green card

Adrian Dinu RACHIERU


Dan Mănucă și „critica de reconsiderare”

Iulian BOLDEA


Doina Uricariu. Transparența melancoliei

Mina-Maria RUSU


România și miracolul globalizării. Paradigme identitare (I)

Ana BANTOŞ


Memoria în literatura migrației. Construirea și reconstruirea identității

Lucia CIFOR


Memoriile dialogate: tipologie și particularități

Mina-Maria RUSU


România și miracolul globalizării. Paradigme identitare (II)

Lucia CIFOR


Ce Eminescu preferăm?

Iulian BOLDEA


Nichita Stănescu. Poetica şi poietica trăirii (I)

Iulian BOLDEA


Nichita Stănescu. Poetica şi poietica trăirii (II)

Lucia CIFOR


Hermeneutica în cercetarea literară românească

Natalia LUCHIANCIUC


Abordarea transdisciplinară a romanului druțian Clopotnița