REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXXII, 2022


RECITIREA CLASICILOR

Maria ABRAMCIUC


O probă de scris dezinvolt: jurnalul Soveja de Alecu Russo

Mircea A. DIACONU


Agârbiceanu şi problema evreiască

Diana VRABIE


Iaşiul ca spaţiu al reprezentărilor în proza paşoptiştilor

Maria ABRAMCIUC


Registre discursive în Amintiri de Alecu Russo

Diana ACHIM


Lectura naratarului în Hanu-Ancuței de Mihail Sadoveanu

Viorica MOLEA


Valorificarea expresiv-estetică a oralității în creația lui Ion Creangă

Tatiana BUTNARU


Bogdan Petriceicu Hasdeu – deschizător de drumuri în cercetarea mitologiei autohtone

Maria ABRAMCIUC


Proiectul prozastic al lui Alecu Russo: pledoarie ideologică și intenționalitate artistică

Mircea COLOŞENCO


Concordanțe Friedrich Nietzsche – Mihai Eminescu

Dorina ROTARI


Receptarea autorilor canonici și schimbarea „orizontului de așteptare”. Cazul Eminescu

Maria ABRAMCIUC


Ciclul epistolar Negru pe alb de Constantin Negruzzi: epicitate și discurs fervent

Ştefan AFLOROAEI


Dimitrie Cantemir. Mize ale gândirii filosofice timpurii (I)

Cristinel MUNTEANU


Cultura ca securitate. Perspectiva lui José Ortega y Gasset

Ştefan AFLOROAEI


Dimitrie Cantemir. Mize ale gândirii filosofice timpurii (II)

Cristinel MUNTEANU


Tudor Arghezi în ipostaza de filosof liric al limbajului

Theodor CODREANU


Eminescu: limba ca taină a fiinţei

Ioan C. POPA


Mihail Sadoveanu despre identitatea românească a Basarabiei

Mina-Maria RUSU


Suferințele eternului Creangă. Repere identitare

Miron SCOROBETE


Gândul de duminică seara

Victor RAVINI


Cifrele în Povestea lui Harap Alb