Mihail Gh. CIBOTARU, apărător al limbii române şi al valorilor naţionale


Mihail Gh. CIBOTARU, apărător al limbii române şi al valorilor naţionale

Vestea tristă despre trecerea la cele veşnice a scriitorului Mihail Gh. Cibotaru a adus multă durere în sufletele noastre. Cultura naţională a suferit o pierdere irecuperabilă.

Eruditul publicist şi prozator Mihail Gh. Cibotaru pe parcursul întregii vieți a cultivat cititorilor înţelepciunea şi lumina. În ultimii ani, din cauza pierderii vederii, crea în întuneric, fără să abandoneze masa de scris. Chiar în ziua decesului, la 20 ianuarie, el înaintase spre publicare culegerea Mai dăinuie acel licăr de Luceafăr, o selecţie a materialelor sale publicate în săptămânalul „Luceafărul”. Autorul a apărat consecvent şi argumentat adevărul istoric, limba maternă şi alfabetul latin, valorile şi tradiţiile naţionale, puritatea morală. Despre nuvela Eroarea, publicată în „Literatura şi Arta” din 8 octombrie 2020, primul Preşedinte al ţării Mircea Snegur consemna: „E o vastă şi utilă lecţie de moralitate bazată pe realităţile contemporane de la noi”.

Mihail Gh. Cibotaru a crescut în familia unor ţărani robaci din Vărvăreuca, a învăţat la şcoala medie de peste Răut, din Floreşti, iar în anii studenţiei la USM deja colabora activ la ziarul „Tinerimea Moldovei”. A fost redactor-şef al revistei „Moldova” şi al săptămânalului „Luceafărul”. Urcat în postura de ministru al culturii, a susţinut colectivele artistice şi teatrale, a dat avânt forţelor tinere de creaţie, a modernizat activitatea bibliotecilor şi muzeelor, a readus în scenă formaţiile folclorice.

Scriitorului îi aparțin romanele Semănătorii, Drumuri, Îndrăzneala, culegerea de schiţe Izvoare şi Oameni de omenie, scenariile de filme artistice Corespondentul special şi Întâlnirea, culegerea de piese Ispite teatrale, cărţile pentru copii Pasăre călătoare şi Tăcerea pădurilor. Volumul de publicistică artistică Sârjoaca s-a învrednicit, în anul 1986, de Premiul de Stat. Unele dintre operele sale au fost editate în Rusia şi România.

Mihail Gh. Cibotaru a fost un redactor de excepţie, principial şi omenos, harnic şi onest. Colectivele de creaţie şi masele largi de cititori i-au purtat un deosebit respect. Ne-a rămas în memorie ca un om de ispravă, bărbat al cetăţii.   

Exprimăm sincere condoleanțe familiei.

Domnul să-i facă parte de lumină în ceruri!

Grigore Eremei, Tudor Ţopa,
Dumitru Ţâra, Alexandru Bantoş,
Nicolae Schiţco, Mihai Potârniche,
Petre Neamţu, Vasile Iovu, Leonid Popescu,
Alexandru Ganenco, Vasile Trofăilă,
Victoria Popovici, Liviu Belâi