REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 4, anul XXXI, 2021


RESTITUTIO

Eugeniu COŞERIU


Politici lingvistice

Eugeniu COŞERIU


„...Moldovenismul... nu se opune românismului, ci este o formă a lui...”

Andrei CRIJANOVSCHI


Nicanor Rusu: un destin greu încercat

Nicanor RUSU


Coincidenţe: Eminescu şi Leopardi

Vlad CIUBUCCIU


Vatra străbună a neamului Creangă

Dumitru IRIMIA


A. Mateevici – autorul celui mai profund poem închinat limbii române

DECLARAȚIA Sfatului Ţării prin care Basarabia este proclamată Republică Democratică Moldovenească. 2 decembrie 1917, Chişinău

DECLARAȚIA oficială a Sfatului Ţării de unire a Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia) cu România. 27 martie 1918, Chişinău

Constantin Stere. Cuget și conștiință curată

DECLARAȚIA Sfatului Țării despre unirea necondiţionată a Basarabiei cu România. 27 noiembrie 1918, Chişinău

Vasile GOLDIȘ


Propunerea Unirii la Alba-Iulia

TRATATUL prin care principalele Puteri Aliate şi Asociate – Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia – recunosc suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei. 28 octombrie 1920, Paris

Mircea COLOŞENCO


Eugen Ionescu – secretar de presă și cultural în Franța (II)

Fănel TEODORAȘCU


Despre curaj în presa militară de la începutul secolului al XX-lea

Mircea COLOŞENCO


Carmen Sylva, Poveștile peleșului

Fănel TEODORAȘCU


Oratoria la români. Despre talentul oratoric și cuvântul dezonorat în paginile presei românești din trecut

Demir DRAGNEV


Paul Mihail – promotor al tradițiilor iluministe românești în Basarabia interbelică

Vlad MISCHEVCA


L. A. Casso și opera sa istorică

Fănel TEODORAȘCU


Țăranul pitoresc și presa românească din prima jumătate a secolului trecut

Mircea BORCILĂ


„...V-am descoperit... ca pe adevărata lumină a căutărilor vieţii mele...”

Mircea COLOŞENCO


Alba Iulia, 1 decembrie 1918 – kilometrul 0 al României întregite

Mircea COLOŞENCO


Două texte inedite

Vlad MISCHEVCA


Roxandra: crochiu istoric al portretului fiicei lui Vasile Lupu

Mircea COLOŞENCO


Luca Ion Caragiale – boemul plin de harisme (1893-1921)

De-a lungul hotarelor noastre fireşti: pe Nistru

Cum a fost luată Basarabia de ţarul Alexandru I

Ștefan CIOBANU


Omagiu Profesorului Nicolae Iorga

Despre Basarabia

Limba ca element al sufletului românesc

Noi hotare*

DATE BIOBIBLIOGRAFICE

Nicolae IORGA


Cuvântare ținută în București, la 16 mai 1912, la centenarul ocupării Basarabiei de către ruși

Vlad MISCHEVCA


Elisabeta Ypsilanti (Safta Văcărescu) – Maica eteriștilor (Două secole de la Revoluția Greacă: 1821-2021)

Fănel TEODORAȘCU


Despre „universitatea modernă”. Câteva opinii românești din trecut

Iurie COLESNIC


Ecuația eternității

Mircea POPESCU


„Lecţiile” italiene ale domnului Coşeriu

Mircea COLOŞENCO


Grafica lui George Bacovia

Teodor BORDEIANU


Scrisoarea Văzătorului (Lettre du Voyant) de Arthur Rimbaud – o nouă traducere în limba română

Fănel TEODORAȘCU


O viziune românească asupra ideii de „jurnalist mare”

Ce rămâne...

Păcat de munca noastră!

Vlad MISCHEVCA


Hersonul de lângă noi – un domn fanariot pe meleaguri străine: Manole Giani Ruset (Rosetti; Γιάννης Ρουσσέτος)

Gheorghe PĂUN


Și a fost Anul Urmuz…

URMUZ


Pâlnia și Stamate

„Boierii” în Basarabia

„Crucile și bisericile noastre”

Fuchsiada

Elena TÎRZIMAN


Personalități ale biblioteconomiei românești de la Biblioteca Academiei Române

N-ajunge sila?

Ce este un hotar...

Ce se duce cu noi din Basarabia

Cea mai ridicolă calomnie

Mircea COLOŞENCO


Mircea Popescu – vector al diasporei române