REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 4, anul XXXI, 2021


SINTEZE

Stelian DUMISTRĂCEL


„Graiul pâinii” în lumina „lingvisticii integrale” coşeriene

Cristinel MUNTEANU


Logică şi legislaţie. Câteva observaţii lingvistico-filosofice

Răzvan VONCU


Poezia română din Basarabia. Valori și confluențe

Andrei PROHIN


Mesajul iniţiatic al folclorului românesc

Andy PUŞCĂ

Cristinel MUNTEANU


Camil Petrescu şi căutarea dreptăţii. Forme ale justiţiei în Jocul ielelor

Fănel TEODORAȘCU


Problema afirmării personalității feminine comentată în ziarele epocilor trecute

Fănel TEODORAȘCU


Jurnalismul la români – câteva aspecte

Valerica DRAICA

Dumitru DRAICA


Aspecte stilistice ale liricii creştine

Dorina ROTARI


Dialogul cărtărescian cu Eminescu: revizionism şi fascinaţii comune

Ana PLEȘCA


Metafora războiului în discursul politic

Daniel LĂCĂTUȘ


Romul Munteanu. „Europeanul” din Călanul Mic

Ştefan AFLOROAEI


Din nou întrebarea cu privire la sensul vieții

Ala SAINENCO


„O viziune românească asupra lumii”

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (I)

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (II)

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (IV)

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (III)

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (V). Aureliu Busuioc. Pactul scriitorului cu cititorul

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (VI)