Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Andy PUŞCĂ

Andy PUŞCĂ

Conf. univ., dr. la Universitatea „Danubius” din Galaţi, doctor în drept; predă disciplinele Drept roman şi Drept civil. A publicat numeroase articole de specialitate în reviste de profil.