Purtând aura științei autentice


1 septembrie 2014 va rămâne, pentru mine, o dată memorabilă a parcursului meu intelectual. L-am avut oaspete pe domnul academician Solomon Marcus la susținerea publică a tezei mele de doctorat, la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din București. Personalitatea maestrului m-a fascinat citindu-i opera capitală Paradigme universale, în contextul consultării surselor bibliografice pentru redactarea tezei de doctorat. Am găsit în lucrarea de 1102 pagini, format academic, o densitate uluitoare de idei, atât de clar exprimate, încât lectura de documentare a devenit grabnic, pentru mine, una de plăcere și delectare culturală.
Gândul meu rebel către distinsul profesor este mirarea și încântarea că o singură minte poate să găzduiască atâtea cunoștințe din domenii atât de diferite. Domnul academician întreprinde o abordare complexă, transdisciplinară, a cunoașterii, susținută de ascuțimea uluitoare a spiritului său pentru realizarea conexiunilor originale dintre lucruri. Am adoptat primele repere privind specificul științei complexității încă din studenție, când participam la prelegerile domnului prof. univ. dr. fizician Florin Munteanu. În cărțile domnului academician Marcus, metodele cunoașterii complexe sunt rafinate până la limpezimea cristalului. Citindu-i opera de sinteză Paradigme universale, am asistat, imaginar, la prelegerile eminentului profesor. În cuvântul rostit la 1 septembrie, domnul Marcus a mărturisit că domeniul arhitecturii îl fascinează și că amintiri frumoase îl leagă de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, din vremea când a susținut, ca profesor, câteva cursuri în fața studenților.
L-am cunoscut pe domnul academician așa cum l-au cunoscut mii de tineri din această țară: blând, optimist și cu o mirare permanentă în ochii vii și adânci. Am remarcat o modestie pe care am întâlnit-o cu ani în urmă, când eram doar un copil, și la un alt academician celebru și la fel de longeviv, Constantin Ciopraga, conducătorul științific al tezei de doctorat a mamei mele. Analizând particularitățile destinelor intelectuale ale celor doi savanți, realizez că ambii au dovedit o longevitate intelectuală și biologică remarcabilă, o modestie susținută de un univers cultural imens și o activitate zilnică în care lectura, scrisul și participările la manifestări științifice se succed pentru a broda programul zilnic al unui intelectual autentic.
Cunoscându-l pe domnul Solomon Marcus în verva și energia inepuizabile, ți se pare incredibilă vârsta nonagenară pe care o marchează la 1 martie 2015. E atât de activ, de sclipitor, atât de tânăr în spirit și veșnic mirat de tot ce îl înconjoară, comunicativ, fără a selecta partenerii de dialog, ci găsind pentru oricine îi este în preajmă ceva de întrebat, de lămurit. Mă simt cu adevărat privilegiată că am avut onoarea ca trecerea mea în lumea tinerilor cercetători atestați să se producă sub ochii domnului academician Solomon Marcus. Îi voi simți toată viața în preajmă privirea vie și spiritul juvenil, având siguranța că aura științei autentice pe care o identific în modelul Solomon Marcus îmi va fi reper în desăvârșirea mea intelectuală.