O emblemă a creșterii noastre culturale


Grigore Vieru, la fel ca Ion Druță, este o figură emblematică a culturii și în special a literaturii române din Basarabia din ultimul un secol și ceva. Atât cât a putut crește Basarabia din punct de vedere cultural în această vreme, se măsoară cu statura acestor creatori.
1. Poezia sa e simplă, populară, accesibilă cititorilor de orice vârstă și de cel mai variat nivel intelectual. Indiscutabil, creația lirică constituie partea covârșitoare a operei sale și anume în temeiul ei s-a format portretul spiritual al poetului, încă în timpul vieții sale. Și totuși, aparent paradoxal, întreaga dimensiune a forței verbului său nu se află în creațiile lirice, ci în poemele cu motive social-politice.
2. În ultimii cinci-șase ani, numele lui Grigore Vieru a câștigat și mai multă autoritate. Acest fapt s-a datorat atât aprecierilor competente și corecte ale operei sale, cât și elogiilor, conștiente sau nu, de factură extraliterară. Cu timpul, odată cu temperarea spiritelor, aureola sa se va așeza în cadrul ei firesc. Pentru a fi înțeleasă cât mai bine și apreciată corect, creația lui Vieru trebuie raportată la valorile literaturii române și universale.
3. Îmi pare rău, dar nu am cum să subscriu la această maximă, din simplul motiv că istoria și limba unui popor nu sunt identice, cea dintâi fiind, de regulă, un fenomen mult mai cuprinzător și, în anumite situații, desfășurându-se în alte condiții și chiar în spații aflate în afara arealul de formare a limbii. Exemplele sunt numeroase și foarte cunoscute. Dar cumva, până la un punct, această observație a lui Vieru se potrivește realităților basarabene, unde o istorie searbădă corespunde oarecum unei vorbiri insuficient articulate din punct de vedere cultural.
4. Grigore Vieru este un exemplu fericit de comportament civic care nu poate trece neobservat, ba dimpotrivă, exercită o influență benefică asupra multor cetățeni și, lucru cât se poate de îmbucurător, mai cu seamă asupra generațiilor foarte tinere. Este de semnalat, mai ales, patriotismul său sincer, manifest, care freamătă în opera sa, simțindu-se cel mai mult în poezia și publicistica din ultimele decenii de viață.