Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mihai DINU

Mihai DINU

Inginer, licențiat în litere, doctor în matematică, profesor la Facultatea de Litere a Universității din București, membru al Uniunii Scriitorilor din România. A publicat cărți cu tematici variate, printre care "Personalitatea limbii române – fizionomia vocabularului" (1996), "Comunicarea – repere fundamentale" (1997), "Chronosophia – chipuri ale timpului" (2002, 2012), „«E uşor a scrie versuri...» – mic tratat de prozodie românească" (2004), "Fundamentele comunicării interpersonale" (2004), „«Bătrânul poet dintâi» – incursiune în poezia şi poetica dosofteiană" (2007), "Un alt Bolintineanu – gânduri despre natura poeziei" (2010), "Dincolo de cuvinte – polifonia inaudibilă a «Scrisorii pierdute»” (2012), "Mică metodă de liră pentru începători (cu tabulatura digitației prozodice și 80 de exerciții rezolvate)" (2014).

TEXTE PUBLICATE