Studii de lingvistică


La începutul lunii martie a vizitat Casa Limbii Române domnul prof. univ. dr. Nicolae Felecan, Prorector al Universităţii de Nord Baia Mare. Cu această ocazie, ne-a oferit câteva cărţi, apărute recent la editurile din România. Cunoscut lingvist şi om de cultură, dl prof. a acceptat, într-un gest de solicitudine pentru noi, invitaţia de a fi membru al colegiului de redacţie al revistei Limba Română.
Despre studiul lui Nicolae Felecan Sintaxa limbii române. Teorie. Sistem. Construcţie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, Vasile D. Ţâra afirmă: „Întemeiată pe bibliografia fundamentală tradiţională, Sintaxa domnului Felecan învederează şi o profundă cunoaştere a studiilor de specialitate actuale, cu orientări metodologice diferite, din care autorul preia definiţiile şi părerile cele mai semnificative. Supuse unui examen critic riguros şi îmbinate cu propriile opinii, izvorâte dintr-o aprofundată cunoaştere şi îndelungată investigaţie a sistemului sintactic românesc, aceste păreri se constituie într-un suport teoretic solid, bine argumentat şi ilustrat cu exemple convingătoare, alese cu grijă din literatura clasică contemporană”. Cartea este una de referinţă pentru cei interesaţi de sintaxa limbii române.
Vocabularul limbii române, apărută la Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004, este o carte în care autorul prezintă imaginea varietăţii vocabularului românesc, pornind de la criteriile unanim acceptate de clasificare a cuvintelor: structura materială, importanţă, origine, structura semnificaţiilor, categorii lexico-semantice– sinonime, omonime, omografe, omofone, paronime, antonime– creaţiile interne: derivarea cu sufixe, derivarea cu prefixe, derivarea parasintetică, derivarea regresivă; compunerea. Studiul este adresat în primul rând elevilor şi studenţilor, dar şi profesorilor, tuturor celor interesaţi de lexicul limbii române.
Terminologia corpului uman în limba română, Editura Mega şi Editura Argonaut, 2005, este o monografie în care se supune analizei evoluţia termenilor ce desemnează părţile corpului uman în limba română. Fenomenul este studiat atât în sincronie, cât şi în diacronie, pentru a pune în evidenţă dinamica limbii.
Profesorul de la Universitatea de Nord Baia Mare ne-a prezentat la redacţie şi cartea Noţiunea „muncă”. O perspectivă sociolingvistică în diacronie al cărei autor este Oliviu Felecan, fiul lui Nicolae Felecan. Distinsul profesor de la Timişoara Gheorghe I.Tohăneanu apreciază, în precuvântarea acestui studiu, „rigoarea dezbaterii, fineţea asocierilor şi a disocierilor, forma aleasă, dar mereu firească a expunerii”.
În contextul preocupărilor tânărului cercetător pentru sociolingvistică, menţionăm că puteţi citi în paginile acestui număr al revistei articolul Contra limbii moldoveneşti– un altfel de argument.
Vom reveni în numărul viitor cu o cronică.
 
 

Limba Română