Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iraida CONDREA

Iraida CONDREA

Doctor habilitat în filologie, profesor universitar la Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară, Facultatea de Litere, USM. Director al Școlii doctorale „Studii lingvistice și literare”. Domenii de cercetare: sociolingvistică, traducere, stilistică, pragmatică, cultivarea limbii, lingvistica textului. Autoare a mai multor volume, dintre care: Traducerea din perspectivă semiotică (2006), Studii de sociolingvistică (2007), Curs de stilistică (2008), E timpul să vorbim corect (2014).

TEXTE PUBLICATE