Noi apariţii editoriale la Casa Limbii Române


Sub egida Casei Limbii Române a apărut recent manualul Grammaire française. Morphologie et syntaxe. Guide bref, semnat de Tatiana Guriţanu. Autoarea încearcă să prezinte gramatica franceză într-o formă succintă, structurată după criterii logice şi, respectiv, accesibilă.
Volumul este alcătuit din două părţi: morfologie şi sintaxă. Pentru a facilita însuşirea teoriei gramaticale, materialul este prezentat în formă de tabele şi scheme.
Cartea nu reprezintă o simplă expunere a problemelor gramaticii franceze, ci un „ghid”, diferit de un manual obişnuit. Autoarea confirmă faptul că pentru explicarea problemelor de gramatică trebuie folosită metoda aplicată în manualele elaborate de autori francezi.
Ghidul este recomandat tuturor celor care vor să studieze mai aprofundat limba franceză.
Consemnăm şi apariţia, sub aceeaşi egidă, a cărţii lui Ianoş Ţurcanu, Cugetări de astăzi şi de ieri. Volumul conţine un număr impresionant de aforisme care sunt expuse într-o succesiune aleatorie, fără a fi supuse vreunor exigenţe tematice sau limitate de vreun titlu ori subtitlu.
Ilustrată cu lucrări de Salvador Dali, cartea Cugetări de astăzi şi de ieri promite o lectură antrenantă a cugetărilor unui autor reflexiv, care devine, spre deliciul cititorului, extrem de ironic când se autoevaluează: „Sper ca din aforismele mele să rămână măcar unul. Drept că pe acela încă nu l-am scris”.