Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ioan MILICĂ

Ioan MILICĂ

Lect. univ. dr., Departamentul de Românistică, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Domenii de competență: lingvistică generală, retorică, stilistică și poetică. Autor al volumului „Expresivitatea argoului" (2009). Coeditor al mai multor volume și membru în colectivele științifice și redacționale ale unor publicații periodice precum „Text și discurs religios” (Iași), „Limba Română” (Chișinău), „Argotica” (Craiova) și „Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi”.