Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emilia OGLINDĂ

Emilia OGLINDĂ

Doctor în ştiinţe filologice, conf. univ., Facultatea de Litere, Departamentul Limba Română, Lingvistică Generală şi Limbi Clasice a Universităţii de Stat din Moldova. Domenii de cercetare: morfosintaxa limbii române, lingvistica contrastivă, lingvistica generală, romanistica. Cărţi publicate: Lingvistica generală (materiale didactice), în colab., 1998; Capitole de istorie a lingvisticii (material didactic cu texte adnotate), 2005; Lingvistica generală. Compendiu, în colab., 2008; Elemente de morfosintaxă contrastivă (suport didactic), în colab., 2010; Introducere în lingvistică, în colab., 2011.