A plecat în eternitate istoricul Ion Agrigoroaiei…


A plecat în eternitate istoricul Ion Agrigoroaiei…

Am aflat vestea tristă: Profesorul Ion Agrigoroaiei ne-a părăsit.

Ion Agrigoroaiei s-a născut în Chişinău, în decembrie 1936, în cadrul României întregite. După reinstaurarea regimului sovietic în Basarabia (1944), familia Agrigoroaiei a fost nevoită să se refugieze dincolo de Prut. La Iaşi, Ion Agrigoroaiei a absolvit Liceul „Constantin Negruzzi” (1954), apoi Facultatea de Istorie a Universităţii „A. I. Cuza” (1958). A trecut toate treptele unui cadru universitar, de la preparator la profesor. În 1975 a susţinut teza de doctor în istorie.

Cunoscut specialist în Istoria contemporană a românilor, Profesorul Ion Agrigoroaiei a fost preocupat de problemele Reîntregirii României în 1918, având cercetări speciale referitoare la Unirea Basarabiei cu Patria-mamă România. A avut contribuţii deosebite la examinarea vieţii culturale şi spirituale a basarabenilor în cadrul României întregite, a fost interesat de marile tragedii ale basarabenilor cotropiţi de URSS (1940, 1944), de deportările efectuate de Moscova în anii 1941, 1949 şi 1951.

Profesorul Ion Agrigoroaiei a susţinut pe toate căile cercetarea istorică în Republica Moldova. Împreună cu regretatul coleg Gheorghe Palade, regretatul profesor a elaborat şi publicat monografia Basarabia în cadrul României întregite (1918-1940) (Agrigoroaiei, 1993), volum în care a fost expus adevărul despre România interbelică, în special cu referire la Basarabia, istoricul considerând dintotdeauna că istoria Basarabiei este o una locală, este parte a Istoriei Neamului Românesc.

Reputatul Profesor a fost îndrumătorul tezelor de doctorat, realizate şi de către tineri specialişti din Republica Moldova. Astfel, sub îndrumarea distinsului Profesor, la 30 ianuarie 2010, Viorica Olaru-Cemîrtan a susţinut cu brio teza de doctor în istorie, publicată ulterior cu un Cuvânt-înainte semnat de Ion Agrigoroaiei (Agrigoroaiei 2013). Interesul sporit al cititorilor faţă de problematica deportărilor a făcut ca autoarea lucrării să completeze cu noi date precedenta ediţie şi să publice, în 2017, ediţia a două, care a beneficiat de un alt Cuvânt-înainte (Agrigoroaiei 2017). Regretatul Profesor a scris: „Am remarcat necesitatea unor astfel de studii care să înfăţişeze, la realele dimensiuni, politica aplicată de puterea bolşevică prin dezrădăcinarea a mii şi zeci de mii  de oameni, supuşi unui regim dur de exterminare, cu un număr extrem de mare de victime (morţi sau cu traume sufleteşti grave). Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât dezbaterea îşi menţine actualitatea prin ţinuta sa ştiinţifică şi prin mesajul moral, prin necesitatea de a acţiona în continuare, cu fermitate, în apărarea drepturilor fundamentale ale omului” (Agrigoroaiei 2017: 11).

Totodată, Profesorul Ion Agrigoroaiei a fost invitatul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova, unde a ţinut prelegeri în faţa studenţilor, a participat la diverse conferinţe ştiinţifice cu comunicări, a vizitat alte instituţii de învăţământ, muzee, complexe memoriale etc. Profesorul Ion Agrigoroaiei fost întotdeauna îngăduitor cu colegii basarabeni.

Trecerea în eternitate a celui care a fost Ion Agrigoroaiei este o grea pierdere a breslei istoricilor români. El va rămâne veşnic în memoria noastră.

Adresăm condoleanţe familiei, rudelor, prietenilor, tuturor celor care l-au cunoscut şi apreciat.

Dumnezeu să-l odihnească!

8 noiembrie 2021