Revista „Limba Română” – trei decenii de la fondare


Revista „Limba Română” – trei decenii de la fondare

Cu acest generic, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova a fost inaugurată o expoziție a prestigioasei publicaţii de ştiinţă şi cultură.

Solicitată de agenția MOLDPRES, Elena Pintilei, directorul instituției, a menționat că expoziția cuprinde circa 130 de numere ale revistei din diferiți ani de apariție.

Potrivit sursei citate, fondată în anul 1991, la Chișinău, revista de ştiință și cultură „Limba Română” şi-a asumat sarcina de a contribui la revigorarea limbii oficiale a statului Republica Moldova, la repunerea în circuit a valorilor culturale naționale interzise în Basarabia timp de o jumătate de secol. Publicația a abordat în mod constant diverse aspecte privind identitatea etnică și lingvistică a românilor basarabeni, contribuind la promovarea normelor limbii române standard, la evaluarea patrimoniului spiritual național ca premisă necesară în procesul de integrare europeană, la stimularea dialogului intercultural etc.

„Destinată unui cerc larg de cititori, și în primul rând profesorilor de română, studenților de la facultățile de litere, liceenilor și elevilor, «Limba Română» a fost concepută ca o publicație de sinteză (limbă, literatură, folclor, estetică, istorie, artă etc.), având rolul de a-i aduna împreună pe toți cei care, sfidând captivitatea vechilor dogme imperial-bolșevice, doreau să-și exercite nestingherit și cu demnitate dreptul de a-și afirma autentica lor identitate națională”, a precizat Elena Pintilei.

Pe parcursul a trei decenii, revista „Limba Română” a reușit să devină, prin ținuta ştiințifică şi stilul elevat, un indispensabil instrument de lucru pentru cercetători, pentru cadrele didactice din Republica Moldova, un ajutor eficient pentru toți cei interesați de cunoașterea temeinică a limbii materne, de trecutul, prezentul și dinamica dezvoltării limbii, literaturii şi culturii române. Timp de 30 de ani, au fost editate peste 260 de numere de revistă, precum și 40 de cărți, semnate de cunoscuți savanți lingviști (Nicolae Corlăteanu, Silviu Berejan, Anatol Ciobanu, Nicolae Mătcaș ș.a.), în cadrul colecției „Biblioteca revistei «Limba Română»”.

Revista „Limba Română” a fost fondată de Nicolae Mătcaș, Ion Dumeniuk și Alexandru Bantoș.

Expoziția a fost pusă la dispoziţia vizitatorilor în perioada 15 octombrie – 1 noiembrie curent.

Nota redacţiei: Adresăm sincere mulțumiri Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova pentru organizarea expoziției dedicate împlinirii a trei decenii de la fondarea revistei „Limba Română”. Apreciem că spațiul rezervat publicației a prezentat succint, dar concludent, itinerariul acestui proiect național, la a cărui elaborare au contribuit de-a lungul anilor figuri eminente ale științei și culturii române de pe ambele maluri ale Prutului. Între coperțile celor peste 260 de numere de revistă, ale antologiilor reflectând realităţile lingvistice din Republica Moldova, se află și munca asiduă a redactorilor, operatorilor, tipografilor, care, în condiții alteori complicate, au avut curajul și răbdarea să creadă în izbânda „Limbii Române”. Cu acest prilej, exprimăm sentimente de gratitudine tuturor celor care, alături de echipa redacțională, au sprijinit apariția neîntreruptă a revistei, asigurându-i un loc inconfundabil în publicistica românească.

Binevenită în acest context este inițiativa doamnei director Elena Pintilei de a consemna aniversarea „Limbii Române” la cea mai prestigioasă instituție de profil de la noi. Apreciem și promptitudinea domnului Nicolae Roibu, harnic promotor al culturii, de a face evenimentul cunoscut publicului larg.