Neobişnuită forţa Limbii Române de a crea poeme...


Neobişnuită forţa Limbii Române de a crea poeme pe care nu orice limbă le poate zămisli... Nu sunt suficiente numai harul, instruirea poetică a creatorului şi numai cunoaşterea profundă a marii poezii universale, mai trebuie să ai la îndemână limba care să încapă întreaga simţire şi întregul cuget al creatorului de frumuseţi poetice. Limba în care creezi trebuie să fie atotcuprinzătoarea mişcării sufletului şi cugetului în albia poetică, încât să nu mai fii ispitit de a scrie într-o altă limbă în ideea integrării poetice europene.
2005
 
 
Să privim în ochii „Limbii Române” până când ne va cunoaşte, până când îşi va aminti de noi, până când i se vor umezi ochii de bucurie că suntem şi că este şi ea. Să rostim odată cu poetul: „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”. Cinste cui a voit Dumnezeu să-ţi adune numele pe o carte naţională!
2008