REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 7-9, anul XII, 2002


ANUL CARAGIALE

Dumitru TIUTIUCA


Naratologie caragialiană