Un proiect de maximă oportunitate


Deşi în ultimii ani s-a înregistrat o creştere a numărului de cărţi, broşuri, ziare cu grafie latină în colecţiile bibliotecilor publice, ponderea acestora rămâne încă mult sub nivelul necesităţilor reale. Astfel, din fondul total de publicaţii gestionat de biblioteci, potrivit unor statistici, cartea în limba română constituie aproximativ 25%. Prin urmare, şi după trecerea a 24 de ani de la aprobarea legislaţiei lingvistice, bibliotecile noastre se confruntă cu o mare lipsă de literatură indispensabilă organizării procesului de învăţământ. Având în vedere că biblioteca şcolară este o componentă esenţială a oricărei strategii pe termen lung de educaţie, informare şi dezvoltare economică, socială şi culturală, considerăm că implementarea proiectului „Revista «Limba Română» în fiecare şcoală din Republica Moldova” este de maximă oportunitate şi, sperăm, că acesta va contribui la satisfacerea exigenţelor actuale de informare a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice. Am dori foarte mult ca, prin intermediul „Limbii Române”, să sporim cantitativ şi calitativ şansa de a asimila metodele performante de predare şi studiere a limbii şi literaturii române. Ne propunem, cu susţinerea specialiştilor în domeniu, să revigorăm schimbul de idei şi de experienţă între profesorii interesaţi de noutăţile didactice, să stimulăm interesul general pentru studiul limbii, literaturii şi culturii române, încurajând caracterul sistematic de însuşire şi răspândire a cunoştinţelor.
În acest context, adresăm bibliotecarilor, profesorilor, studenţilor, liceenilor, elevilor rugămintea de a ne ajuta să instituim un flux informativ continuu, cu finalităţi reciproc avantajoase, pe dimensiunea revistă – cititor – învăţământ.
Aşteptăm mesajele dumneavoastră pe adresa: Căsuţa poştală nr. 83, bd. Ştefan cel Mare nr. 134, Chişinău, 2012 sau pe adresa de e-mail: romanainscoala@gmail.com. Vă rugăm să ne comunicaţi opiniile dumneavoastră despre revistă, să ne sugeraţi ce teme / subiecte aţi dori să abordăm în „Limba Română”, aşa încât publicaţia noastră să răspundă intereselor şi exigenţelor procesului educaţional actual şi, desigur, să întrețină un consens cu preocupările şi aşteptările dumneavoastră.
 
Colegiul de redacţie