Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Constantin BURAC

Constantin BURAC

Prof. univ. dr., Facultatea de Arhivistică București. Autor al volumelor: Ținuturile Țării Moldovei până la mijlocul secolului al XVIII-lea, 2002, premiată de Academia Română; Așezările Țării Moldovei din epoca lui Ştefan cel Mare, 2004; editor de documente, în colaborare cu acad. Ioan Caproșu, a Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, vol. XX (1629-1631), 2011 și Organizarea administrativ-teritorială a Moldovei (1833-1848), 2016; membru al Senatului Universitar al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, membru în Comisia de Heraldică a Ministerului Afacerilor Interne.