O revistă a adevărului și speranței


Așa precum a fost accentuat și la inaugurarea expoziției „Limba Română, revistă de știință și cultură. 33 de ani în serviciul Moldovei Europene”, ce s-a produs pe 29 august curent, la Biblioteca Națională, publicația, urmând obiectivele programului editorial, a perseverat neîntrerupt în acumularea și tipărirea textelor despre numele corect al limbii noastre, despre identitatea românilor basarabeni și unitatea lor cu întreg neamul românesc. Găzduită cu bunăvoință și generozitate, expoziţia a scos în relief mărturii ale speranței și încrederii că adevărul este a toate învingător și că, oricât de târziu, vremea lui vine totuși. Or pentru „Limba Română”, 33 de ani, atât cât a durat perioada de la fondare de până la modificarea în Constituția Republicii Moldova a denumirii limbii, a însemnat elaborarea și editarea a 284 numere de revistă, care, puse la vedere în vitrinele ingenios compartimentate și amenajate, ilustrează un destin revuistic cu preocupări profund ancorate în realitățile lingvistice și nu numai. Adunate împreună, studiile, articolele, conferințele, interviurile etc. ar fi în măsură să alcătuiască o serie de valoroase volume, indispensabile bibliotecilor publice și celor personale.

Necesitatea editării în continuare a revistei „Limba Română”, a altor publicaţii culturale, concomitent cu crearea unui fond special de carte cuprinzând repere identitare etnolingvistice și istorice, este determinată de fragilitatea conjuncturii social-politice, fapt ce reclamă o atitudine circumspectă față de valorificarea, păstrarea și transmiterea pentru urmași a patrimoniului identitar, greu și cu mari dificultăți acumulat. Deoarece, ca urmare a legiferării oficiale a denumirii limbii, ar putea fi indusă falsa opinie că, de vreme ce lucrurile s-au limpezit, nu mai e nevoie să rememorăm și să „tezaurizăm” argumentele renașterii conștiinței naționale. A fost un drum de inițiere sinuos, extrem de complicat, cu mici victorii și mari deziluzii, parcurs grație oamenilor de caracter (savanți, cadre didactice, scriitori, jurnaliști etc., mulți dintre ei autori ai revistei). Crezând în dreptate și adevăr, promotorii limbii române au sfidat adversitățile îndelungatei perioade tranzitorii, în pofida obtuzității inșilor dezorientați de politicianismul manipulator și subversiv al adepților vremurilor de tristă aducere aminte – vremuri ce nu s-au retras încă definitiv în istorie și a căror recidivare nu este complet exclusă. Şi din aceste considerente, generaţiile viitoare trebuie să cunoască şi să însuşească lecţia luptei pentru adevărul şi dreptatea limbii române.

Încheind o misiune de etapă, revista își va ajusta în continuare discursul publicistic în conformitate cu problemele majore ale limbii române actuale, ale științei și culturii, scop imposibil de realizat fără mijloace financiare ce ar acoperi cu decență cheltuielile redacționale, inclusiv remunerarea colaboratorilor. Mulțumim și pe această cale domnului Andrei Chistol, Secretar de stat la Ministerul Culturii, pentru participarea la inaugurarea expoziției și pentru aprecierea dată activității colaboratorilor revistei. Asistența a reținut precizarea făcută privind posibilitatea finanțării în 2024 a publicațiilor culturale. Ne-au impresionat, de asemenea, și cuvintele de încurajare și de susținere venite din partea deputatului PAS Vitalie Jacot, prezent la manifestarea noastră.

Ne face deosebită onoare să adresăm sincere mulțumiri echipei Bibliotecii Naționale – doamnelor Elena Pintilei, director general, Veronica Borș, director adjunct, Ana Plămădeală, şef Secţie marketing şi comunicare, și Ludmila Erușevschi, specialist principal, care au amenajat cu profesionalism expoziţia şi au asigurat derularea în condiții excepționale a momentului inaugural, precum și difuzarea informației despre eveniment prin intermediul diverselor rețele de socializare. Le transmitem cele mai alese gânduri și urări de sănătate gazdelor, prin a căror străduință revista a câștigat, în mod sigur, mai mulți cititori.

În paginile ce urmează propunem secvențe de la inaugurarea expoziției.

Colegiul de redacţie

 

A journal of truth and hope

Keywords: the journal „Limba Română”; Romanian language; basarabian romanians; Moldova’s Constitution; cultural publications; language truth; identity

The article highlights the importance of the Romanian language journal “Limba Română”. The journal has been dedicated to addressing and clarifying the correct name of the Romanian language, aiding in the recognition of Basarabian Romanians’ identity, and unifying them with the comprehensive Romanian nation. The text emphasizes the journal’s critical involvement in the recent modification of the Republic of Moldova’s constitution to officially use the correct nomenclature for the Romanian language.