O platformă importantă de lansare a ştiinţei filologice


Revista „Limba Română” este, în opinia mea, o legendă a istoriei recente a statului independent Republica Moldova, întrucât lupta cu dedicație pentru limba română, pentru identitatea românească este și o luptă pentru libertatea spirituală a unei populații captive între trecut și prezent, cu o țintă exactă pentru viitor. Astăzi putem declara fără echivoc că această luptă, la care a fost parte și revista „Limba Română”, a obținut izbândă prin votarea de către Parlament, pe 16 martie 2023, a unei decizii istorice, și anume introducerea sintagmei „limba română” în toate legile din Republica Moldova, fiind astfel executată o procedură tehnică de îndeplinire a unei Hotărâri din 2013 a Curții Constituționale „Limba de stat a Republicii Moldova este limba română, funcționând pe baza grafiei latine”.

Am apreciat dintotdeauna activismul și prezența remarcabile ale revistei, ale colaboratorilor acesteia, care au reușit să editeze o publicaţie de o înaltă ţinută știinţifică și cu un mesaj identitar clar și constant.

Consider că este una dintre platformele importante de lansare a ştiinţei filologice, implicit a cercetătorilor filologi, în special a celor tineri, deși aici au fost publicate și numeroase lucrări ale unor somități în domeniul lingvisticii și al teoriei literare, întrucât revista „Limba Română” este vizibilă pe întreg spaţiul locuit de români.

Menționez că este o onoare să publici rezultatele cercetării, oricât de modeste, în revista în care au fost găzduite nume notorii, ilustre, precum Eugen Coșeriu, Valeriu Rusu, Dumitru Irimia, Eugen Munteanu, Mioara Avram, Nicolae Corlăteanu, Anatol Ciobanu, Gheorghe Chivu, Ana Bantoș, Stelian Dumistrăcel, Constantin Ciopraga, Ioan Oprea, Ioan Lobiuc, Stanislav Semcinski, Silviu Berejan și mulți alții.

Colaborarea mea cu revista „Limba Română” durează o perioadă îndelungată, fapt care i se datorează neobositului redactor Alexandru Bantoș. De multe ori, în permanenta lipsă de timp, tărăgănez expedierea materialelor și atunci domnul redactor mă abordează într-un mod cu totul delicat, astfel încât nu pot să-l dezamăgesc. Îi mulțumesc frumos Domniei Sale pentru insistență.

Sunt sigură că revista îndrăgită de toată lumea bună va avea o viață lungă, iar calitatea se va menţine, continuând să aducă faimă acestui templu al limbii române.

La mulți ani revistei și tuturor colaboratorilor ei, care mențin flacăra spiritualității românești prin limbă!

 

An important platform for launching philological investigations

Keywords: Romanian language; identity; platform; philological science; contribution

This paper deals with the role of the journal in promoting the Romanian language, national values, as well as in the dissemination of research results throughout the Romanian speaking area.