REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1, anul XXXI, 2021


RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

Alexandru BANTOŞ

Nicolae CORLĂTEANU


„Atribuirea denumirii de Limbă Română pentru noţiunea de Limbă Literară în republica Moldova nu ştirbeşte nici autoritatea şi nici demnitatea nimănui”*

Nicolae CORLĂTEANU


Româna literară în Republica Moldova: istorie şi actualitate*

Eugeniu COŞERIU


Latinitatea orientală

Declaraţia Adunării Generale Anuale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Şedinţa lărgită a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova pentru discutarea şi aprobarea răspunsului solicitat de Parlamentul Republicii Moldova

Răspuns la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova privind istoria şi folosirea glotonimului „limba moldovenească”

Nicolae CORLĂTEANU


Româna literară în Republica Moldova: istorie şi actualitate

Rajmund PIOTROWSKI


O limbă cu două denumiri?

Stanislav SEMCINSKI


Cu privire la necesitatea de a reveni la denumirea tradiţională a limbii moldovenilor

Alexandru DÂRUL

Ion EŢCU


Cum a fost impusă denumirea „limba moldovenească” la Est de Prut?

Silviu BEREJAN


De ce limba exemplară din uzul oficial al Republicii Moldova nu poate fi numită moldovenească?

Vitalie MARIN


Româna – limba comună a două state independente

Dorin CIMPOEŞU


Limba română în Basarabia – după treizeci de ani

Anatol EREMIA


Legislația lingvistică și utilitatea ei

Ana BLANDIANA


Cât va mai dura postcomunismul?

Ilie ŞANDRU


Amintiri scumpe, care nu se uită niciodată

Valeriu SAHARNEANU


Nu trageți în „Mesager”-ul care vă aduce vestea libertății

Valeriu SAHARNEANU


Nu trageți în „Mesager”-ul care vă aduce vestea libertății (III)

Valeriu SAHARNEANU


Nu trageți în „Mesager”-ul care vă aduce vestea libertății (II)

Valeriu SAHARNEANU


Nu trageți în „Mesager”-ul care vă aduce vestea libertății (IV)