Declaraţia Adunării Generale Anuale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Adunarea Generală Anuală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei confirmă opinia ştiinţifică argumentată a specialiştilor filologi din republică şi de peste hotare (aprobată prin Hotărîrea Prezidiului A.Ş.M. din 9.09.94), potrivit căreia denumirea corectă a limbii de stat (oficiale) a Republicii Moldova este LIMBA ROMÂNĂ.
 
Prezenta Declaraţie urmează a fi dată publicităţii.
 
28.02.96
„Limba Română”, nr. 2 (26), 1996.