Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Silvia MAZNIC

Silvia MAZNIC

Dr. conf. univ., Catedra de lingvistică generală şi limbi clasice, Facultatea de Litere, U.S.M. Domenii de interes: morfosintaxa verbului românesc, limba latină (lexicologie). Autoare a culegerii de exerciţii "Lexicul limbii latine" (2007).

TEXTE PUBLICATE