REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 4, anul XXVII, 2017


LIMBA ROMÂNĂ AZI

Adina DRAGOMIRESCU


Ortografia limbii române: definiţie, scurt istoric, instrumente. Principiul fonologic

Adina DRAGOMIRESCU


Principiul tradiţional-istoric în ortografia limbii române

Ion CIOCANU


Contribuţia lui Nicolae Mătcaş la cultivarea limbii române

Adina DRAGOMIRESCU


Principiul morfologic în ortografia limbii române

Natalia MOGLAN


Incertitudinile prepoziţiei pe în limba română

Andrei CRIJANOVSCHI


Limba Română şi noi

Tudor NEDELCEA


O nouă limbă: „vlaha”

Mina-Maria RUSU


Limba ca spaţiu al locuirii. Arhetipul paradigmei verbului românesc

Adrian Dinu RACHIERU


Limba vs „limbajul de lemn”

Adina DRAGOMIRESCU


Alte principii în ortografia limbii române: sintactic, simbolic, distribuţional

Anatol EREMIA


Limba română – simbol naţional şi atribut al statalităţii Republicii Moldova

Adina DRAGOMIRESCU


Greşeli frecvente de grafie în limba actuală

Adina DRAGOMIRESCU


Folosirea cratimei

Vasile DUMBRAVĂ


Ce limbi sunt vorbite în instituţiile medicale din Găgăuzia?

Emilia OGLINDĂ


Aspecte ale sinonimiei gramaticale

Valerica DRAICA

Dumitru DRAICA


60 de ani de la ultima reformă ortografică în limba română (1953-2013)

Ion COJA


Servici sau serviciu?

Vasile CUJBĂ


Cultura lingvistică versus conştiinţa naţională

Solomon MARCUS


Limba română, între infern şi paradis

Alexandru BANTOŞ

Solomon MARCUS


Poezia şi matematica sunt surori, se află în aceeaşi paradigmă culturală

Hotărâre privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova

Opinie separată

Mina-Maria RUSU


Despre identitate lingvistică vs identitate culturală

Elena PLATON


Confirmarea vs demolarea unor mituri didactice legate de limba română ca limbă străină

Mihail ORZEAŢĂ


Globalizarea şi limba română

Magda URSACHE


Limba ce-o vorbim

Iraida CONDREA


Verbele reflexive în comunicarea actuală: probleme ale exprimării corecte

Emilia OGLINDĂ


Modalitățile optativ-deziderativă și evaluativă în structura enunțului

Viorica MOLEA


Oralitatea în configuraţia stilurilor funcţionale

Claudia CEMÂRTAN


„Instrucția blagocinului” – monument de limbă română din Basarabia secolului al XIX-lea

Aliona SOBOL


Repetiţia – mijloc de exprimare a aspectualităţii în limba română

Viorica LIFARI


Metode de cercetare a conceptelor din perspectiva lingvisticii cognitive

Emilia OGLINDĂ


Particularități gramaticale ale textelor unor acatiste