Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Marcela VÂLCU

Marcela VÂLCU

Lector superior la Catedra de limbă română și filologie clasică, Facultatea Filologie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Cursuri predate: Fonetica, Ortografia, Punctuația în limba română, Praxiologia limbii române. Lucrări: „Limba şi literatura română. Bacalaureat. Teste integratoare de evaluare a competenţelor lingvistice, literare şi de comunicare", (coautor C. Șchiopu), manuale „Limba şi literatura română pentru clasa a X-a" (coautor Constantin Şchiopu), a XI-a (coautor Constantin Şchiopu).