Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alexandru BURLACU

Doctor habilitat în filologie, profesor universitar, şef al Catedrei de Literatură Română şi Comparată a U.P.S. „Ion Creangă” din Chişinău; cercetător ştiinţific principal, Institutul de Filologie al A.Ş.M.