Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alexandru Ovidiu VINTILĂ

Alexandru Ovidiu VINTILĂ

Alexandru Ovidiu Vintilă este licenţiat în istorie şi filozofie, diplomat în inginerie şi management agroturistic. Doctor în ştiinţe socio-umane. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi şi membru în Comitetul de conducere al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, redactor-şef al revistei „Bucovina literară” şi membru în colegiul de redacţie al revistei „Scriptum” a Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava. Până acum a publicat următoarele cărţi: "caricatura de cretă", Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2003 (Premiul Editurii Cartea Românească la Festivalul-Concurs de poezie „Porni Luceafărul…”, Botoşani, 2002; Premiul pentru debut al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, 2004; nominalizat la Premiul pentru debut în poezie al filialei ieşene a Uniunii Scriitorilor din România, 2004); "miezonoptice. tradiţia rupturii", Iaşi, Editura Timpul, 2008 (Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei, secţiunea poezie, 2009; un grupaj de poeme din acest volum a obţinut Premiul I în cadrul Concursului „Natale Oggi”, organizat de „Poesia Attiva”, Torino, decembrie 2008); "cartea lui koch", Timişoara, Editura Brumar, 2009 (Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni, secţiunea poezie, 2010). La Editura Timpul din Iaşi, în 2011, a publicat "viaţa preschimbată", un grupaj de poezii din această carte a obţinut Premiul pentru poezie Octavian Goga, Ciucea – Cluj-Napoca, 2010, precum şi Premiul Editurii Dagan, Paris, 2011. De asemenea, autorului i-a mai apărut la Editura Tracus Arte din Bucureşti, în 2011, un volum de eseistică şi dialoguri intitulat "Demersul dialogic. Semne ale unei experienţe a înţelegerii" (Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni, secţiunea publicistică, Suceava, 2012). Pe lângă acestea, a mai publicat tomul "Traian Brăileanu. Întruchipările raţiunii. Fapte, idei, teritorii ale realităţii din interbelicul bucovinean", Bucureşti, Editura Paideia, 2012 (Premiul Restitutio al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi, 2013; Premiul pentru studiu de istorie al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, 2013), şi monografia (teză de doctorat la origine) "Traian Brăileanu. Dialectica unei istorii personale", Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2013.