Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Irina CONDREA

Irina CONDREA

Doctor habilitat în filologie, profesor universitar la Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară, Facultatea de Litere, USM. Domenii de cercetare: sociolingvistică, traducere, stilistică, pragmatică, cultivarea limbii, lingvistica textului. Autoare a mai multor volume, dintre care: Traducerea din perspectivă semiotică (2006), Studii de sociolingvistică (2007), Curs de stilistică (2008), E timpul să vorbim corect (2014), Sociolingvistica. Suport de curs (2018).