O carte-monument


Prin munca titanică pe tărâmul lingvisticii româneşti academicianul Nicolae Corlăteanu s-a învrednicit pe cinste de titlul suprem în lumea savantă – patriarh al lingvisticii din Basarabia.
Trecut la cele veşnice, marele cărturar ne-a lăsat moştenire zeci de cărţi de reală valoare teoretico-practică: monografii, studii, manuale, dicţionare, publicistică, memorii.
Recent, sub egida Casei Limbii Române „Nichita Stănescu”, a văzut lumina tiparului o nouă carte, ce sintetizează activitatea prodigioasă a eminentului savant în ultimii ani de viaţă.
Titlul cărţii e pe cât se poate de sugestiv – Testament, care, în descifrare, trebuie înţeles Las vouă moştenire... – o destăinuire de suflet a omului-savant Nicolae Corlăteanu din 2005. Motoul cărţii – Cred în izbânda limbii române – ne asigură de totala şi nesimulata apartenenţă a noastră la neamul românesc. Or, acesta e, de asemenea, un îndemn şi pentru alţii s-o recunoască.
Chiar dacă s-ar fi urmărit doar acest scop, apariţia cărţii ar fi pe deplin justificată.
Crezul neclintit al savantului îl împărtăşesc, fără rezerve, toţi oamenii de bună-credinţă.
În plus, cei interesaţi vor beneficia de studii, comunicări, memorii scrise în piscul vieţii savantului.
E un noroc să intri în posesia acestei cărţi care, cu deplin temei, poate fi numită carte-monument. E un merit incontestabil al redactorului-şef al revistei „Limba Română”, Alexandru Bantoş, care şi-a asumat mai multe responsabilităţi: selecţia, coordonarea şi prefaţarea acestei atât de necesare cărţi.
 
 
 
 
* Textele ce urmează (p. 106-114) au apărut iniţial în „Literatura şi Arta”, nr. 4 din 28 ianuarie 2010, în preajma Conferinţei „Limba – atribut esenţial al identităţii naţionale”.