Cultură şi performanţă


Conferinţa internaţională Integrarea europeană – între tradiţie şi modernitate,
Târgu-Mureş, 22-23 octombrie 2009
 
 
În metabolismul social, cultural şi chiar economic al unei ţări, educaţia şi cercetarea ştiinţifică sunt elemente ale cunoaşterii care coagulează în jurul lor energiile cele mai nobile ale naţiunii, reprezentând garanţia dezvoltării şi progresului, într-o lume marcată tot mai mult de provocările ştiinţei şi tehnicii contemporane. De aceea, organizarea unor reuniuni ştiinţifice, a unor conferinţe naţionale şi internaţionale ni se înfăţişează ca forme de dialog şi de comunicare în planul cunoaşterii între cercetători şi profesori, pe teme ştiinţifice de certă actualitate. Organizată de Facultatea de Ştiinţe şi Litere, cu sprijinul generos al Consiliului judeţean Mureş şi al Primăriei municipiului Târgu-Mureş, Conferinţa internaţională Integrarea europeană – între tradiţie şi modernitate, ediţia a treia, desfăşurată în perioada 22-23 octombrie a.c. la Universitatea „Petru Maior”, se integrează, prin paleta largă de teme şi subiecte abordate, în preocupările constante ale instituţiei de învăţământ superior târgumureşene de a favoriza derularea unor manifestări care pun în discuţie probleme de strictă actualitate ale epocii contemporane.
Conferinţa Integrarea europeană – între tradiţie şi modernitate este tocmai mărturia unei astfel de dimensiuni interdisciplinare, în măsura în care s-au desfăşurat lucrări pe secţiuni precum Limba română, Literatura română, Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura franceză, Studii de gen, Istorie, Matematică, Informatică sau Relaţii internaţionale. Sunt create, astfel, premisele unei reuniuni care să favorizeze un schimb de informaţii ştiinţifice de largă utilitate şi de reală importanţă şi, în acelaşi timp, să conducă la consolidarea unor relaţii umane şi profesionale care, sunt convins, vor avea un efect favorabil în viaţa academică, economică şi socială în general. În cadrul acestei conferinţe s-au desfăşurat şi lucrările Simpozionului internaţional Understanding Intelligent and Complex Systems. La conferinţa internaţională de anvergură deosebită au fost prezenţi peste 150 de participanţi, profesori şi cercetători din zece ţări.
În cea de-a doua zi a conferinţei, s-au derulat lucrările pe secţiuni, în cadrul cărora au fost susţinute comunicări ştiinţifice din domenii precum: limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză, istorie, relaţii internaţionale, studii de gen, matematică şi informatică. În cadrul fiecărei secţiuni au fost prezentate comunicări de un deosebit interes, susţinute de personalităţi ale vieţii academice şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Prin amploarea dezbaterilor şi prin anvergura personalităţilor participante, Conferinţa internaţională Integrarea europeană – între tradiţie şi modernitate, ediţia a treia, s-a constituit într-un moment de referinţă al cercetării ştiinţifice din spaţiul transilvan, fiind încă o dovadă a prestigiului de care se bucură Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş în cadrul comunităţii academice naţionale şi internaţionale. În paginile care urmează, puse la dispoziţie cu amabilitate de domnul Alexandru Bantoş, redactorul-şef al revistei „Limba Română”, reproducem câteva texte care transcriu comunicări prezentate în secţiunile de Limba şi literatura română ale acestei conferinţe internaţionale de prestigiu.