Stelian Dumistrăcel – 70


Fişier biobibliografic
 
S-a născut la 19 august 1937 în Zvoriştea, jud. Suceava.
Este absolvent al Facultăţii de Litere de la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi (1958); doctor în filologie al aceleiaşi Universităţi (1974). Specializări şi stagii de documentare în Germania (1967, 1969 şi, ca bursier DAAD, 1975, 1991) şi în Franţa (1977). Membru în Comitetul Naţional Român pentru Atlas linguarum Europae şi Atlas linguistique roman şi colaborator la aceste proiecte internaţionale. Participant la Congresele internaţionale de lingvistică şi filologie romanică de la Bucureşti (1968) şi de la Napoli (1974), la manifestări internaţionale de românistică (München, 1993; Tübingen, 1995), la congrese de dialectologie romanică (Aix-en-Provence, 1974, Palermo, 1990), la Colocviile Comitetului Internaţional pentru Atlas linguistique roman (Aussois, Franţa, 1992; Barcelona, 1994; Grenoble, 1996) şi la numeroase manifestări ştiinţifice desfăşurate, după 1991, la Chişinău şi la Bălţi.
Conducător de doctorat la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, specialitatea Filologie (10 doctorate susţinute şi recunoscute, începând din anul 2001).
Între 1958-1997 este cercetător ştiinţific (principal) la Institutul de Filologie Română „A.Philippide” al Filialei Iaşi a Academiei Române. Cercetări în domeniul dialectologiei române şi generale, al romanisticii, lexicologiei, al etnostilisticii şi al pragmaticii comunicării.
Membru în colegiul de redacţie al revistei Limba Română – Chişinău. Membru în colegiul de redacţie al publicaţiei Institutului, „Anuar de lingvistică şi istorie literară” (secretar ştiinţific de redacţie în 1962; redactor-şef din 1990), reprezentând colaborarea la apariţia a 42 de volume.
Activitate didactică. Între 1997-2000, profesor titular la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie de la Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; cursuri de istoria limbii române, etnostilistică, introducere în lexicografie; cursuri la masteratele de la secţia de Litere („Lingvistica textului”) şi de Istorie („Etnolingvistică danubiană”).
Din anul 1997, profesor asociat, iar din 2001, profesor titular la Departamentul de Jurnalistică şi ştiinţele Comunicării de la Universitatea „Al. I. Cuza” (la aceeaşi Universitate, anterior: cursuri de dialectologie, ca suplinire, la Facultatea de Litere, între anii 1963-1968; profesor asociat la Facultatea de Istorie, între anii 1991-2000). Profil didactic: cursuri în domeniile „Discursul jurnalistic” (fonetică aplicată, gramatică, lexic; stilistică şi retorică); „Pragmatica comunicării”, la masteratul de profil de la Departamentul de Jurnalistică; „Stilistică generală” şi „Filosofia limbajului”, la şcoala Doctorală de la Facultatea de Litere (din anul 2005).
Profesor invitat la „Friedrich-Schiller-Universität Jena” (semestrul de iarnă al anului universitar 1996/1997). Conferinţe ca invitat la Universităţile din Jena (1995, 1996) şi Heidelberg (1996); ciclul de lecţii „Frazeologia românească şi «discursul repetat»” la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova (mai, 2003).
Publicaţii. Autor a 8 volume: Influenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne. Fonetica neologismului; Bucureşti, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, 413 p. (Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române); Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii; Bucureşti, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, 261 p.; Lupta în jurul literei â şi demnitatea Academiei Române, Iaşi, 1993, 94 p. (autoeditare); Sate dispărute – sate ameninţate, Iaşi, Institutul European, 1995, 238 p. (Premiul pentru cercetare al revistei Cronica); Expresii româneşti. Biografii-motivaţii, Iaşi, Institutul European, 1997 (ediţia I), 314 p.; Până-n pânzele albe, ediţia a II-a a volumului precedent, revăzută şi augmentată, Iaşi, Institutul European, 2001, 534 p.; Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale, Iaşi, Institutul European, 2006, 276 p.; Discursul repetat în textul jurnalistic. Tentaţia instituirii comuniunii fatice prin mass-media, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, 392 p. Coautor la 10 volume; peste 200 de studii şi articole din domeniul lingvisticii, tipărite în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate: Franţa (Revue de linguistique romane), Germania (Balkan-Archiv) şi în volume cu lucrările unor manifestări ştiinţifice internaţionale desfăşurate în aceste ţări şi în Italia, ca şi în publicaţii periodice din Republica Moldova (Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară, Limba Română, Semn).
Activitate publicistică. Colaborator la Iaşul literar, Convorbiri literare; cu rubrici permanente la Cronica, Revista Română, Contemporanul (1996) şi la cotidienele Monitorul, Ziarul de Iaşi, Lumina (Lumea cuvântului) şi la revista Dacia literară (Spaţiul cuvântului): peste 300 de articole cu tematică generală de cultivare a limbii. Realizator al unei emisiuni de profil („Limba ce-o vorbim”) la canalul TV „Europa Nova” (în anii 1995-1997); colaborări permanente la Studioul de Radio Iaşi şi, intermitente, la „Radio România Cultural” (cu aceleaşi preocupări).