Adrian Dinu Rachieru cărturar de elită


Prezenţa sa în Timişoara ultimelor trei decenii şi jumătate a însemnat, dincolo de opera propriu-zisă, permanenta implicare în viaţa culturală şi literară a urbei, atât în supercalificata sa ipostază de critic literar, cât şi de conducător al unor instituţii de cultură, de îndrumător al unor cenacluri literare (...) Adrian Dinu Rachieru a făcut pentru românii de la fruntariile ţării mai mult decât au făcut autorităţile statului, merit care ar trebui să fie reţinut şi preţuit în mod deosebit.