Conferinţă ştiinţifică la Universitatea „A. Mickiewicz” din Poznan


În Polonia interesul pentru limba şi literatura română se face simţit la nivel universitar şi academic prin faptul că există studenţi şi profesori interesaţi să înveţe româna şi să cunoască tradiţia şi spiritualitatea românească. Recent s-au împlinit 50 de ani de când la Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznan se predă limba română. Cu acest prilej, Institutul de Filologie Romanică şi Catedra de limbă şi literatură română de la această universitate au organizat o conferinţă ştiinţifică cu genericul: „România: dialog intercultural şi interlingvistic. 50 de ani de limba română la Universitatea «A. Mickiewicz» din Poznan”. Manifestarea a fost sprijinită de rectoratul Universităţii şi de Institutul Cultural Român.
Gazdele au demonstrat un larg interes pentru mediul universitar din România, dar şi din Republica Moldova, astfel încât la conferinţă au participat, prezentând comunicări, profesori şi colaboratori ştiinţifici din numeroase centre universitare şi de cercetare. „Geografia universitară” a acestei manifestări a cuprins următoarele instituţii: Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea din Craiova, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea de Nord din Baia Mare, Universitatea „C. Brâncoveanu” din Piteşti, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Universitatea „A. Russo” din Bălţi şi, bineînţeles, Universitatea „A. Mickiewicz” din Poznan. Au fost prezenţi, de asemenea, cercetători de la Institutul de lingvistică „I. Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române şi de la Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” din Iaşi.
Cei 35 de participanţi şi-au ţinut comunicările în cadrul a trei secţiuni, şi anume:
– Secţiunea de literatură – moderatori prof. univ. dr. Mircea Anghelescu, Universitatea din Bucureşti, şi prof. univ. dr. Liviu Papadima, decanul Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti;
– Secţiunea de lingvistică – moderatori conf. univ. dr. hab. Irina Condrea, decanul Facultăţii de Litere, Universitatea de Stat din Moldova, şi prof. univ. dr. Ioana Vintilă-Rădulescu, Institutul de Lingvistică „I. Iordan – Al. Rosetti”, Academia Română, Bucureşti;
– Secţiunea studii culturale – moderatori prof. univ. dr. Otilia Hedeşan, Universitatea de Vest din Timişoara, şi prof. univ. dr hab. Ilona Czamanska, Universitatea „A. Mickiewicz”, Poznan.
S-au bucurat de o înaltă apreciere şi au stârnit discuţii interesante comunicările prezentate de conf. univ. dr. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti (Tendinţe şi accidente în dinamica limbii române), cercet. şt. dr. Daniela Teleoacă, Institutul de lingvistică „I. Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti (Limbajul bisericesc actual între tradiţie şi inovaţie. Observaţii asupra a două texte de doctrină creştină: „Învăţătură de credinţă creştină ortodoxă”, Bucureşti, 1992 şi „Catehismul Bisericii catolice” I, Bucureşti, 1993), prof. univ. dr. hab. Zdzislaw Hryhorowicz, Universitatea „A. Mickiewicz”, Poznan (Ion Caraion: „poetică a urâtului” în exil), conf. univ. dr. Andrei Bodiu, Universitatea „Transilvania” din Braşov (Darurile celui slab), lect. univ. dr. Delia Suiogan, Universitatea de Nord, Baia Mare (Interferenţe etnoculturale româno-ucrainene. Riturile de trecere pe Valea Rusovei, Maramureş), lect. univ. Tatiana Potâng, Universitatea de Stat „Al. Russo” din Bălţi (Interferenţe culturale în cadrul sărbătorilor de iarnă) ş.a.
Lucrările participanţilor vor fi publicate într-un volum, care, sperăm, va servi şi pe viitor drept punte de legătură între universităţile şi cercetătorii reuniţi sub auspiciile primitoare ale Universităţii „A. Mickiewicz” din Poznan.