O frumoasă tradiţie academică


Conferinţa ştiinţifică studenţească este o frumoasă tradiţie academică a Universităţii de Stat din Moldova, ce reflectă, în spirit competitiv, vibraţiile intelectuale ale studenţilor implicaţi în sinuosul proces de cercetare ştiinţifică, sub atenta şi înţeleapta îndrumare a profesorilor.
Anul acesta Conferinţa s-a desfăşurat sub genericul „Tineretul de azi – viitorul de mâine”, care a racordat programul la acţiunile prilejuite de declararea în 2008 a Anului Tineretului.
La Facultatea de Litere Conferinţa a întrunit 90 de participanţi, care şi-au ţinut comunicările în cadrul a cinci secţiuni, şi anume: Limba română; Literatura română; Filologie clasică; Filologie rusă; Literatura rusă.
Studenţii de la secţia Limba română s-au arătat şi de data aceasta interesaţi atât de teme tradiţionale, ilustrând domenii precum Istoria limbii, Dialectologia, Toponimia, Fonetica, dar şi de teme mai noi, provenite din interesul sporit faţă de problemele actuale de Sociolingvistică, Semiotică şi pragmatică, Stilistică şi cultivare a vorbirii.
Astfel, s-au bucurat de o înaltă apreciere şi au suscitat discuţii interesante comunicările prezentate de Diana Smântână, an. V (Inovaţii de ultimă oră în vocabularul limbii române – cond. şt. dr. lector sup. Larisa Gurău), Cristina Cojocari, an. III L (Semiotica / pragmatica salutului – cond. şt. dr. hab. conf. univ. Irina Condrea), Aurelia Miţco, an. III L (Mărci dialogale în textul publicitar – cond. şt. dr. conf. Sabina Corniciuc), Victoria Lazari, an. III L (Titlul – carte de vizită a textului – cond. şt. dr. conf. Sabina Corniciuc), Liubomir Cotruţă, an. V (Utilizarea lexicului indecent în ziare – cond. şt. dr. hab. prof. univ. Anatol Ciobanu), Elena Costin, an. V (Bilingvismul „format istoriceşte” în Republica Moldova – cond. şt. dr. prof. univ. Mihail Purice) ş.a.
O noutate în planul organizării Conferinţei a constituit-o desfăşurarea ei în două etape, mai întâi în cadrul fiecărei secţiuni, apoi între câştigătorii primei runde. În final, au fost premiaţi, cu diplome şi menţiuni, următorii studenţi:
 
Diplomă de gradul I
Aurelia Miţco, an. III L, Mărci dialogale în textul publicitar – cond. şt. dr. conf. Sabina Corniciuc.
 
Diplomă de gradul II
1. Cătălina Iucal, an. III L, Studiu contrastiv asupra traducerilor unor balade româneşti – cond. şt. dr. conf. Emilia Oglindă;
2. Veronica Lupaşcu, an. II L, Funcţionalitatea intertextualităţii şi a corporalităţii în comunicarea poetică – cond. şt. dr. lector sup. Ludmila Usatâi.
 
Diplomă de gradul III
1. Cristina Cojocari, an. III L, Semiotica / pragmatica salutului – cond. şt. dr. hab. conf. univ. Irina Condrea;
2. Viorica Manole, an. III L, Codul nonverbal în publicitatea electorală – cond. şt. dr. hab. conf. univ. Irina Condrea;
3. Nadejda Iacob, an. II L, Dublura – condiţie a reîntregirii umane în romanul Femeie, iată fiul tău! de Sorin Titel – cond. şt. lector Dorina Balmuş.
 
Revista găzduieşte şi în acest an unele dintre cele mai bune lucrări.