Simbol al istoriografiei românești contemporane


Profesorul universitar Anatol Petrencu este unul dintre cei mai cunoscuți istorici din spațiul românesc. Apreciat de comunitatea științifică și didactico-științifică, este un autentic simbol al istoriografiei românești contemporane. Este una dintre cele mai auzite voci în spațiul public cu atitudini pronunțate vizavi de ingerința factorului politic în demersul istoric. La fel, este un autor prolific de cărți și articole științifice în domeniul istoriei și didacticii istoriei.

Îl definesc mai multe principii de viață, care îl ancorează ca personalitate și pe care le respectă cu strictețe. Este cercetătorul care studiază toate cărțile de istorie, le coroborează cu surse istorice și apoi scrie și el o carte, una autentică și documentată. La fel, se bucură foarte mult când i se dăruiesc cărți. Formează trei pariuri cu propriul eu: Anatol Petrencu de ieri pariază cu Anatol Petrencu de azi ca Anatol Petrencu de mâine să fie unul mai bun. Are un respect aparte față de predecesori, față de dascăli. Le amintește numele cu orice ocazie. În acest fel, Profesorul Petrencu arată atitudinea sa față de valoarea și prestigiul Învățătorului și Profesorului, acest fapt având efectul unui boomerang asupra-i, întrucât și tineretul studios îl respectă. Ajuns în vârful Everestului, coboară rapid la poalele muntelui, știind că cei cuprinși de euforie îngheață pe vârful celui mai înalt munte din lume. Măreția Profesorului Anatol Petrencu este simplitatea sa.

În formarea culturii sale istorice, Anatol Petrencu face trimitere la influența pe care a avut-o asupra sa profesorul de istorie Maxim Popușoi, venit la Școala Medie nr. 1 din Căușeni (astăzi Liceul „Mihai Eminescu”– n.a.) din Volontirovca, azi r-nul Ștefan Vodă. Ulterior, la Universitatea de Stat din Chișinău i-a avut în calitate de profesori pe remarcabilii corifei ai învățământului superior în domeniul istoriei: Vladimir Potlog (1927–2022), Constantin Drachenberg (1927–2020), Ion Niculiță (1939–2022), Pavel Cocârlă. Un rol special în formarea profesională a profesorului Anatol Petrencu l-a avut istoricul Alexandru Moșanu (1932–2017), care i-a propus să rămână la catedră și care ulterior i-a fost consultant științific la elaborarea tezei de doctor habilitat.

Anatol Petrencu a fost decanul Facultății de Istorie la Alma Mater în anii 1990–1992, ajuns în această funcție „fără voia lui” (după expresia istoricului Antichității Vladimir Potlog, decan și el între anii 1983 și 1989). În această funcție, pe care a exercitat-o o perioadă relativ scurtă, a reușit să schimbe itinerarul multor destine, îndrumând tinerii din Republica Moldova să facă studii în România.

Subiectele abordate de istoricul Anatol Petrencu se axează pe istoria contemporană a românilor și universală și vizează o gamă largă de aspecte: învățământul istoric în România (1948–1989); relațiile româno-italiene în anii 1945–1985; Basarabia în al Doilea Război Mondial (1939–1949); polonezii în anii celui de-al Doilea Război Mondial; teroarea stalinistă în Basarabia etc. În cadrul Programului de stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940–1941, 1944–1953”, coordonat de Anatol Petrencu pe parcursul anilor 2016–2019, au fost realizate cercetări în localitățile din Republica Moldova, fiind intervievați martorii deportărilor din RSS Moldovenească. Monografia recentă a cercetătorului Anatol Petrencu Rusia, 2019: „Acesta a fost un an greu…” [Это был тяжелый год…] este consacrată realităților care marchează istoria actuală a Federației Ruse.

L-am cunoscut pentru prima dată din perspectiva profesorului carismatic. În vara anului 1994 susțineam examenul de admitere la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova, în Blocul nr. 1, de la intersecția străzilor A.S. Pușkin cu M. Kogălniceanu. Examinatori la disciplina de Istorie a românilor și universală erau conferențiarii universitari Anatol Petrencu și Constantin Drachenberg. Testele de examinare erau elaborate în limbile română și rusă. Mi-amintesc că în formularea subiectului în limba română referitor la politica externă a Marii Britanii în perioada postbelică era strecurată o eroare tehnică, ce îmi îngreuna formularea răspunsului. Colacul de salvare mi-a venit din limba rusă, în care formularea era una clară. La răspuns, când am fost examinat, am atras atenția asupra gafei redacționale în limba română, pentru care Anatol Petrencu m-a susținut, afirmând că am spirit de observație și e bine să avem atitudine critică față de orice tip de texte.

Ulterior, în calitate de student la Facultatea de Istorie, savuram cu nesaț prelegerile de istorie contemporană universală, susținute cu multă măiestrie pedagogică de Anatol Petrencu.

Un bun profesor este acela care e mereu alături de studenții săi, de problemele lor. Astfel, l-am avut în calitate de scut și eminență cenușie în cadrul manifestărilor studențești declanșate în primăvara anului 1995. Acțiunile tineretului studios au reprezentat o reacție la acțiunile Partidului Democrat Agrar din Moldova, majoritar în Parlament, în vederea includerii în sistemul de învățământ a cursurilor de Limba si literatura moldovenească și de Istorie a Moldovei. La 16 martie 1995, Colegiul Ministerului Învățământului Republicii Moldova decidea înlocuirea cursului de Istoria românilor. Drept răspuns, în lunile martie-mai 1995, populația din Chișinău, ai cărei reprezentanți de frunte erau studenții, în special cei de la Facultatea de Istorie și Facultatea de Litere ale Universității de Stat din Moldova, au organizat o amplă grevă în Piața Marii Adunări Naționale. Formele de manifestare ale studenților intrați în grevă au fost: marșurile, protestul non-stop, blocarea infrastructurii, tratative cu autoritățile publice centrale. În pofida dezacordurilor cu inițiativele manifestate din partea puterii, nu a fost aplicată forța, chiar dacă au avut loc provocări de diferite genuri. Mediul profesoral-didactic universitar a făcut front comun cu studenții, dovedind aceleași sentimente naționale. Președintele Comitetului de grevă era conferențiarul universitar Anatol Petrencu, care, în contextul manifestărilor, a fost intimidat, făcându-se atentate asupra vieții membrilor familiei din partea unor forțe obscure. În contextul campaniei de denigrare în mass-media subordonată puterii, inițiată împotriva participanților la grevă, în perioada imediată a alegerilor locale generale din 16 aprilie 1995, autoritățile centrale au îndeplinit, în parte, revendicările sociale și cele privind organizarea învățământului. Cu referire la problema studierii Istoriei românilor, a Limbii și literaturii române, a fost instituit un moratoriu pentru mai mulți ani. Printre consecințele politice poate fi considerată divizarea formațiunii de guvernământ, a Partidului Democrat Agrar din Moldova. Conștienți de forța tineretului, partidele politice din Republica Moldova au format „aripi tinere”, în care au fost incluși cei mai promițători studenți.

În procesul de elaborare a tezei de doctorat am beneficiat de consultanța științifică și de suportul bibliografic din imensa biblioteca privată a profesorului Anatol Petrencu, care mi-a oferit multe cărți de specialitate, pe care nu le puteam găsi nici în bibliotecile mari. Imensa bogăție – biblioteca –, numărând 50 000 de titluri de carte din domeniul istoriei, este sistematizată după două criterii: 1) pe probleme (de ex., ajunul celui de-al Doilea Război Mondial; Războiul al Doilea Mondial; relațiile internaționale postbelice etc.) și 2) pe țări (de ex., Afganistan; Albania; Armenia etc.). În bibliotecă sunt mai multe rafturi cu cărțile autorilor români, aranjate conform zilei de naștere a semnatarilor (de exemplu, primele cărți de pe aceste rafturi aparțin acad. Ioan-Aurel Pop, născut la 1 ianuarie). Această clasificare îi permite bibliofilului să structureze foarte bine materialele în manualele sale universitare și să cunoască bine zilele de naștere ale istoricilor, cu care ocazie nu uită să-i felicite. În privința circuitului pe care îl au cărțile din biblioteca profesorului Anatol Petrencu, trebuie menționat că este foarte generos și împrumută cărți pentru cei dornici să studieze, dar devine și foarte supărat pe cei care uită să i le restituie. Istoricul A. Petrencu este și un autor generos. Donează cu drag cărți de autor prietenilor, colegilor, dar cel mai mult îi place să le ofere studenților.

Bibliofilul A. Petrencu, bun observator al realităților pseudovalorice promovate de clasa politică moldovenească, a atenționat că se realizează premeditat politica de deznaționalizare prin cultură. „Am căutat o fotografie cu Voronin citind o carte – nu am găsit, dar Voronin cu paharul în mână – da; Vasile Tarlev – cu paharul în mână, dna Ostapciuc, șefa Parlamentului, da. Toți cu paharul în mână. Dar nu am găsit o fotografie  a oamenilor politici din Chișinău cu o carte în mână. Ei (pur și simplu) nu citesc”.

Itinerarul vieții m-a adus să lucrez la același departament în care activează și Profesorul Anatol Peterncu. Am constatat cu plăcere că printre studenți, istoricul Anatol Petrencu se bucură de un vast prestigiu social. De exemplu, la cursul pe care îl susțin la facultate la ciclul I, licență – „Istoriografia istoriei românilor în epoca contemporană”, la proba lucrului individual le propun studenților să prezinte o comunicare cu referire la opera științifică a istoricilor din Republica Moldova cu preocupări în domeniul istoriei românilor în epoca contemporană, și am observat că cca 2/3 din studenți își aleg drept subiect „Profesorul universitar Anatol Petrencu”. Totodată, o bună parte dintre studenți și masteranzi aleg să fie îndrumați de profesorul A. Petrencu în elaborarea științifică a tezelor de licență și de master.

Elanul tineresc al Profesorului A. Petrencu este menținut de sportul practicat atât pe dimensiune intelectuală, cât și pe cea fizică. Anatol Petrencu este unul dintre puținii istorici din Republica Moldova care întreține cu regularitate un blog axat pe probleme de istorie și actualizat cu informația la zi. Autorul respectă cu strictețe esența vocabulei de blog, termen care provine de la expresia engleză web log – jurnal pe Internet. Din perspectiva parametrilor tehnici, blogul include următoarele rubrici: Acasă; Publicații; Comentarii; Reportaje; Diverse; Contacte; Arhivă.

Secretul că Anatol Petrencu reușește să se manifeste plenar în domeniul cercetării, didactici, vieții publice rezidă în programul cotidian al acestuia, în esență, unul spartan, care începe la ora 05:00 cu tradiționala practicare a exercițiilor fizice în aer liber, la Valea Morilor. Sportul este de nelipsit în viața lui Anatol Petrencu. A început să-l practice din copilărie. Dacă se întâmplă să-l saluți la ora 09:00 cu „Buna dimineața!”, ar putea să-ți răspundă cu „Buna ziua!”, în sensul că deja se află pe alte coordonate temporale ale zilei. Ceea ce suscită interes este faptul că activitatea fizică devine una combinată cu cea intelectuală, de cercetare. Faptul că istoricul și profesorul A. Petrencu poate fi întâlnit nu doar în aulele universitare, la biblioteci sau la manifestări științifice, ci și pe terenul de sport este destul de surprinzător pentru tineretul studios.

Istoricul și profesorul universitar Anatol Petrencu se distinge printr-o serie de calități incontestabile, formate de-a lungul vieții. Interesul pe care îl prezintă față de istoria contemporană îl face să abordeze teme recurente și originale. Principalul merit al acestuia este faptul că atrage atenția studenților și discipolilor asupra problemelor de istorie contemporană, făcând posibilă circulația de idei, contribuind la un gen de history cultural exchanges, care poate duce la evoluția cercetărilor ulterioare în domeniul pe care îl profesează. În aceste împrejurări, activitatea doctorului habilitat Anatol Petrencu constituie un important element al transferurilor educaționale, științifice, profesionale și de formare a unei autentice culturi istorice. La toate acestea se adaugă contribuția și influența istoricului Anatol Petrencu în formarea unei elite intelectuale, necesare pentru definirea evoluției în ansamblu a societății.

 

Symbol of Contemporary Romanian Historiography

Keywords: Anatol Petrencu, historian, university professor; Romanian history; universal history; State University of Moldova; Republic of Moldova

The article addresses the personality of the university professor Anatol Petrencu, considered an uncomfortable historian for the political authorities. It presents biographical data, the personality profile, and defining principles of researcher Anatol Petrencu, highlighting his activity as a leader of student strikes. It also provides information about his private library, but also about protagonist’s spartan lifestyle, combined with the promotion of a healthy lifestyle.