„Pregătim viitorul promovând excelența”


Sub acest generic, în perioada 29 februarie – 3 martie curent, și-a desfășurat lucrările cel de-al XXXIV-lea Congres Internațional al Universității Apollonia din Iași. Organizat în parteneriat cu Academia de Științe Medicale, programul întrunirii a inclus dezbateri axate pe un amplu și variat diapazon tematic. Personalități marcante ale științei, culturii și politicii din mai multe țări au transformat Iașiul într-o veritabilă capitală a cercetării actuale. Programul congresului, elaborat tradițional de o echipă de profesioniști, în frunte cu președintele instituției, Profesorul universitar doctor Vasile BURLUI, a cuprins domenii aflate în rezonanță cu marile probleme ale lumii de azi, fapt ilustrat de titulatura compartimentelor manifestației: Diplomația deficitară în sec. al XXI-lea; Tezaur: marile cărți ale culturii naționale; Solomon Marcus, contemporanul nostru; Xenoboții – o nouă provocare; Repere în medicina avansată; Materiale biocompatibile și aplicații biomedicale; Etica comunicării instituționale; Cursuri precongres, prezentări de firmă...

O notă distinctă la Congres l-a constituit compartimentul Tezaur. Marile cărți ale culturii naționale, la care au fost evocați academicienii P.P. Negulescu, Eugen Simion și Răzvan Theodorescu. (În acest număr de revistă publicăm comunicările „Eugen Simion și hermeneutica discursului autobiografic” de prof. univ. dr. Iulian Boldea, membru al colegiului revistei „Limba Română”, și „Răzvan Theodorescu, istoric și profesor” de prof. univ. dr. Ioan Opriș). Subcapitolul intitulat „Identitate românească în context global” a avut ca obiectiv contribuția revistei noastre în promovarea limbii române ca fenomen social și ca atribut esențial al identității naționale. Fondată la 4 aprilie 1991 de către Ion Dumeniuk, Nicolae Mătcaș și Alexandru Bantoș, revista „Limba Română” acum trece pragul celui de-al 34-lea an de existență neîntreruptă. Istoria publicației, s-a accentuat la Congres, se confundă practic cu istoria tânărului stat din stânga Prutului, fiind o oglindă a transformărilor care au marcat fundamental viața locuitorilor republicii, de la speranțele renașterii naționale de după desprinderea din fosta URSS la o serie de izbânzi pe tărâmul libertăților, dar și dezamăgiri și deziluzii în privința dezvoltării și modernizării economice și a societății în general. Concepută ca un proiect identitar, sfidând mentalități și hotare, revista „Limba Română”, cu sprijinul unor remarcabili cărturari, a perseverat întru repunerea culturii române în circuitul ei firesc.

Masa rotundă, dedicată revistei de știință și cultură „Limba Română” de la Chișinău, a debutat cu discursul „Destinul istoric al limbii române” rostit de domnul academician Gheorghe Chivu, președintele Secției de filologie și literatură a Academiei Române, membru al colegiului revistei. În cadrul dezbaterilor au prezentat comunicări: Vasile Burlui, prof. univ. dr., președintele Universității Apollonia („Identitate românească – criterii lingvistice, geografice, istorice”), Mina-Maria Rusu, prof. univ. dr. hab., Universitatea Apollonia, („Românismul – avataruri identitare”), Alexandru Bantoș, redactor-șef al revistei („Limba Română – o revistă a românismului”), Ana Bantoș, prof. univ. dr. hab, redactor-șef adjunct al revistei („Spiritul identitar în literatura din Basarabia”), Cristinel Munteanu, prof. univ. dr. hab., Universitatea Danubius din Galați, membru al colegiului de redacție („O relație cu totul aparte: Eugeniu Coşeriu şi revista «Limba Română» din Chişinău”) ș.a.

Referindu-se la activitatea de peste trei decenii a publicației chișinăuiene, participanții la întrunire au subliniat calitatea și prestanța numeroaselor articole, studii, comentarii, dezbateri privind geneza etnolingvistică a basarabenilor, găzduite în paginile revistei „Limba Română”. Cu sprijinul unor devotați oameni de știință și de cultură de pe ambele maluri ale Prutului, echipa redacțională a realizat un edificiu identitar unic, editând circa 300 de numere de revistă (toate amplasate pe site-ul www.limbaromana.md) şi câteva zeci de volume în Colecția „Biblioteca revistei «Limba Română»” (unele fiind, de asemenea, disponibile gratuit pe site).

... Compartimentul „Identitate românească în context global”, la care ne-am referit, ca și întreaga tematică abordată la congres, denotă orientarea și accentul pe care îl aplică instituția-gazda a evenimentului  activităților cu specific didactic sau de cercetare procesului de cunoaștere și promovare a științei și culturii naționale în context european și de afirmare a globalismului contemporan. Pentru a contura imaginea lucrărilor Congresului, dar și al preocupărilor Universității, propunem cititorului un dialog cu domnul Prof. univ. dr. Vasile Burlui, Președintele universității, precum și câteva comunicări prezentate la manifestația ieșeană.

 

“Preparing the Future by Promoting Excellence”

Keywords: International Congress; "Apollonia" University; Romanian language; national identity; intercultural dialogue; globalization;  the journal "Limba Română"

The article provides a broad perspective on the proceedings of the 34th International Congress organized by the "Apollonia" University in Iasi, highlighting the partnership with the Academy of Medical Sciences and focusing on the thematic diversity and debates centered on current global issues. Through the activities of the journal"Limba Română", founded in 1991, the importance of intercultural dialogue, the assertion of Romanian identity in Europe, and in the context of contemporary globalization are accentuated. The efforts of the editorial team in creating an identity project through the publication and associated events, thus promoting national science and culture, are also presented.