„Moldova Europeană” şi glasul raţiunii


„Moldova Europeană” şi glasul raţiunii

Deschidem acest număr al revistei cu un grupaj de materiale despre două evenimente care marchează istoria recentă a Republicii Moldova: Adunarea Națională „Moldova Europeană”, desfășurată la Chișinău pe 21 mai, și Summit-ul Comunității Politice Europene, care a avut loc pe întâi iunie la Castelul Mimi, nu departe de capitală, pentru că, situație rară, programul revistei noastre, axat pe promovarea adevărului, democrației și a libertății, se dovedește a fi în armonie cu politicul asumat de guvernarea PAS. Relațiile Moldovei cu statele lumii, prioritare fiind cele cu Uniunea Europeană, sunt o mărturie elocventă a reformelor întreprinse de actuala guvernare. Orientarea spre regimurile democratice, unde domnesc dreptatea și adevărul și unde trecutul și prezentul popoarelor sunt abordate într-un mod obiectiv și realist, a determinat recunoașterea unității și identității limbii române și introducerea denumirii corecte a acesteia în Constituția Republicii Moldovei. În sfârșit, lucrurile prind a se limpezi. Republica Moldova, parte a Basarabiei de altădată, are acum șanse reale de a „se desprinde” din îmbrățișarea seculară a Moscovei. Summit-ul de la Bulboaca, considerat „cel mai important eveniment politic global găzduit vreodată de Republica Moldova”, a demonstrat că Europa e mai aproape de noi ca niciodată și că drumul Chișinăului spre Vest are nu doar un larg suport popular acasă, dar și sprijinul masiv al statelor democratice. Întrunirea liderilor europeni de la Castelul Mimi a smuls Moldova din trecutul opac, în care nu a avut glas și curaj de a ieși din anonimat. Orice ar spune oponenții PAS-ului, la 1 iunie a avut loc un eveniment care nu se întâmplă în fiecare zi. Și nu doar în spațiul dintre Prut și Nistru. Chiar dacă, admitem, având în vedere sub ce vremi am fost și mai suntem, nu toate obiectivele vor fi atinse, Summit-ul va fi înscris ca un punct de reper în cronica evoluției noastre.

Timp de trei decenii, la cârma republicii s-au perindat politicieni şireţi, cu interese personale și de partid meschine, care au neglijat marile probleme ale micului stat ex-sovietic. O excepție în acest sens, spre bucuria și satisfacţia cetățenilor, este carismatica Maia Sandu, care, aflându-se în funcția de Președintă a Republicii Moldova pe parcursul a doi ani și jumătate, în condiții politice și economice extrem de dificile, i-a devansat pe predecesorii săi, Domnia sa reușind să reorienteze vectorul politic spre Vest. A bătut la porțile Europei, ale țărilor democratice și a obținut înțelegere deplină, fiind tratată cu bunăvoinţă.

Da, grație Președintei noastre, altfel suntem acum priviți și primiți în lume. Da, conştientizăm că Prutul, acest Milcov al zilelor noastre, nu va seca, deocamdată, „dintr-o sorbire”, dar podurile activ durate peste apa-hotar ne vor permite să mergem, cu inima deschisă, mai des și mai ușor la frații noștri de sânge. Avem certitudinea că interconectarea moldo-română se va extinde (deja sunt atestate suficiente dovezi!), iar beneficiile aderării vor fi resimțite și apreciate de către toți basarabenii. Pentru că integrarea europeană, argumentul ni-l oferă realităţile social-politice ale Occidentului, este în interesul fiecărui cetățean, indiferent de convingerile politice, de etnie și de ideologie. Acest proces va elimina treptat diferențele calităţii vieţii.

Aderarea la Uniunea Europeană – premisele sunt tangibile – va aduce avantaje incontestabile pentru extinderea și consolidarea relațiilor cu țările europene și, înainte de toate, cu România. Se va intensifica treptat colaborarea în domeniile politic, economic, cultural și ştiinţific. Granița de pe Prut va deveni simbolică, așa cum se întâmplă în statele Uniunii Europene, iar comunicarea dintre instituțiile și cetățenii din Moldova și România va stimula creșterea nivelului de organizare în unitățile economice și culturale de la noi. Datorită legăturilor instituționale și personale, sistemul de învăţământ va atinge un nou nivel de dezvoltare, va crește competența și profesionalismul tinerilor specialiști, inclusiv din domeniul umanist. Această comunicare, mult mai frecventă și mai eficientă decât acum, va avea, e lesne de presupus, un impact pozitiv asupra mentalității cetățenilor, asupra conduitei, inclusiv asupra valorificării patrimoniului cultural și lingvistic naţional şi, implicit, asupra vorbirii şi scrierii corecte a limbii române.

În actualul context geopolitic, promovarea unei politici externe realiste este de importanţă vitală, fiind influențată, precum se știe, constant de poziția geografică şi de capacitatea de dezvoltare şi de apărare a statului – factor important, pe care conjunctura geopolitică îl modelează, stabilind astfel măsura, spațiul și direcția activității atât pe plan intern, cât şi internațional. Procesul de aderare la Uniunea Europeană, promovat consecvent de guvernarea PAS, cu obiective concrete, reclamă, fireşte, responsabilitate și obiectivitate, evitarea acreditării tezelor false privind planurile de viitor, prudență în acțiuni și, desigur, multă diplomație și abilitate politică. Acum, neapărat, trebuie să primeze glasul rațiunii. În activitatea conducerii, dar și în acțiunile și atitudinea partidelor proeuropene, a tuturor cetățenilor față de parcursul european al Moldovei.

Să luăm-aminte: conflictul din Ucraina, alimentat de Rusia, și pericolul revenirii la putere a politicienilor proruși continuă să fie o problemă de stringentă actualitate. Dar Moldova, cu sprijinul puternic al României și al Uniunii Europene, are posibilitatea de a urma o cale de dezvoltare europeană, de a se detașa definitiv de „lumea rusă” și de a contribui la asanarea securităţii și prosperităţii propriului stat şi a întregii regiuni.

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este iminentă și constituie, deocamdată, un proiect fără alternativă.

 

European Moldova and the voice of reason

Keywords: European Moldova; European Political Community Summit; Mimi Castle; Maia Sandu; accession to the European Union; an irreversible path

The article highlights the importance of the two events that took place recently: the European Moldova Grand National Assembly and the European Political Community Summit. The current government’s contribution to the progress in the preparation processes for joining the European Union is mentioned.