EROII LIMBII ROMÂNE


panou memorial

al colaboratorilor revistei „Limba Română” (1991-2023), temerari promotori ai identităţii etnolingvistice a basarabenilor şi susţinători ai cauzei Limbii Române

(proiect pentru o Ediţie specială)

 

Motto:

„.. trebuie să [se] găsească… o soluţie editorială-anexă ca, sub titlul EROII LIMBII ROMÂNE, numele colaboratorilor săi din primii patru-cinci ani (dar şi din întreaga perioadă de existenţă a revistei „Limba Română” – nota redacţiei), acum dispăruţi, efectiv susţinători ai idealurilor şi programului revistei, de la Coşeriu la Goma şi de la Ion Dumeniuk la Anatol Ciobanu şi Silviu Berejan, să fie înscrise într-un panou memorial, asemănător celui aflător la unul dintre cele mai cutremurătoare mausolee româneşti, cel al Eroilor din Războiul de Întregire Naţională, pe care sunt păstrate, în memoria neamului, numele şi fapta eroilor de la Mărăşeşti.”

Stelian DUMISTRĂCEL. Stindardul dacoromânei,

revista „Limba Română”, nr. 6, 2020, pag. 19

 

Criterii de organizare a panoului memorial

Prezentarea va include:

– poză-portret;

– data, anul şi locul naşterii – data, anul şi locul morţii;

– articole publicate în revista „Limba Română”;

– citate ale autorului despre limba română;

– citate despre autor;

– scurtă biobibliografie;

– poze ale autorului privind participarea la acţiunile desfăşurate de revistă.

 

 

Lista membrilor colegiului de redacţie şi a autorilor revistei „Limba Română”

Ioan Agrigoroaiei (n. 30 decembrie 1936, Chişinău – d. 5 noiembrie 2021, Iaşi), istoric, profesor universitar, doctor.

Andrei Andrieş (n. 24 octombrie 1933, Chişinău, România – d. 4 iulie 2012, Chişinău, Moldova), fizician, profesor universitar, doctor, academician, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Mioara Avram (n. 4 februarie 1932, Tulcea – d. 12 iulie 2004, București), doctor în filologie, cercetătoare principală și șefă a Sectorului de gramatică al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan” al Academiei Române.

Pavel Balmuş (n. 18 august 1944, în satul Sărătenii Noi, raionul Orhei – d. 17 decembrie 2014, Chişinău, Republica Moldova), scriitor, critic şi istoric literar, membru al colegiului de redacție al revistei „Limba Română”.

Victor Banaru (n. 24 septembrie 1941, în satul Grinăuţi-Raia, judeţul Hotin, astăzi raionul Ocniţa – d. 8 decembrie 1997, Chişinău), lingvist, profesor universitar, doctor în filologie, prozator şi traducător.

Eugen Beltechi (n. 25 august 1942, Lugoj, România – d. 25 aprilie 2018, Cluj-Napoca), lingvist, profesor universitar, doctor, director al Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Silviu Berejan (n. 30 iulie 1927, Bălăbăneşti, plasa Vadul lui Vodă, judeţul Lăpuşna, România – d. 10 noiembrie 2007, Chişinău), lingvist, lexicolog, profesor universitar doctor, director al Institutului de Limbă şi Literatură al AŞM (1987–1991), academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Socioumane (1991–1995), director (1995–2000) al Institutului de Lingvistică al AŞM, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Nicolae Bileţchi (n. 12 martie 1937, Oprişeni, judeţul Rădăuţi, România – d. 30 iulie 2021, Chişinău), critic şi istoric literar, profesor universitar, doctor, membru corespondent al AŞM.

Ion Borşevici (n. 12 martie 1937, în satul Dinauţi, regiunea Cernăuţi, România (actualmente Ucraina) – d. 30 iulie 2021, Chişinău), pedagog, profesor universitar, doctor, politician, diplomat.

Coriolan Brad (n. 15 aprilie 1924, în s. Gura Râului, Sibiu, România – d. 3 ianuarie 2019, Gura Râului), profesor, doctor, Cetăţean de Onoare al judeţului Sibiu.

Grigore Brâncuş (n. 20 martie 1929, în comuna Peştişani, judeţul Olt – d. 2 aprilie 2022, Bucureşti), lingvist, profesor universitar, doctor, membru al Academiei Române.

Maria Briede-Macovei (n. 22 octombrie 1947, comuna Sărata-Răzeşi, raionul Leova – d. 18 iulie 2017, Riga, Letonia), poetă, traducătoare, publicistă.

Leons Briedis (n. 16 decembrie 1949, raionul Madona, Letonia – d. 1 februarie 2020, Riga, Letonia), poet, eseist, critic literar şi traducător.

Stere Bucovală (n. 2 iunie 1959, Tulcea, România – d. 23 noiembrie 2020, Brăila, România), poet.

Aureliu Busuioc (n. 26 octombrie 1928, în satul Codreanca, judeţul interbelic Orhei – d. 9 octombrie 2012, Chişinău), poet, prozator, dramaturg, eseist, publicist, scenarist şi traducător.

Jon Cepoi (n. 29 august 1924, în satul Ochiul-Alb (Bălţi, Basarabia) – d. 25 martie 2016, Las Vegas, SUA), inginer, om de ştiinţă şi de cultură. Membru de onoare al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte; preşedinte al Societăţii „Viitorul Român” din Los Angeles.

Anatol Ciobanu (n. 14 mai 1934, în satul Ruseni, raionul Edineţ, Republica Moldova – d. 8 aprilie 2016, Chişinău), lingvist, profesor universitar, doctor în ştiinţe, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Ion Ciocanu (n. 18 ianuarie 1940, în comuna Tabani, judeţul Hotin, România, actualmente în raionul Briceni, Republica Moldova) – d. 2 iulie 2021, Chişinău), critic literar şi istoric literar, profesor universitar. A fost director general al Departamentului de Stat al Limbilor, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Vasile Ciocanu (n. 1 ianuarie 1942, în satul Tabani, judeţul Hotin, actualmente raionul Briceni, Republica Moldova – d. 23 septembrie 2003, Chişinău), filolog şi istoric literar.

Eugen Cioclea (n. 4 august 1948, în satul Druţa, raionul Râşcani – d. 10 octombrie 2013, Chişinău), poet, eseist şi publicist.

Victor Cirimpei (n. 15 februarie 1940, în satul Drăgăneşti, judeţul Bălţi, România – d. 11 martie 2019, Chişinău, Republica Moldova), filolog, domeniul de cercetare: etnologie. Doctor în filologie.

Mihail Gh. Cibotaru (n. 21 iunie 1934, în satul Vărvăreuca, judeţul Soroca, România, astăzi raionul Floreşti, Republica Moldova – d. 20 ianuarie 2021, Chişinău, Republica Moldova), prozator, publicist, scenarist, ministru al Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova (1994-1996).

Constantin Ciopraga (n. 12 mai 1916, în satul Paşcani, judeţul Iaşi – d. 2 februarie 2009, Iaşi), critic şi istoric, poet, memorialist, profesor universitar, scriitor, membru de onoare al Academiei Române.

Anatol Codru (n. 1 mai 1936, în satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari – d. 17 august 2010, Chişinău, Republica Moldova), poet, eseist, traducător şi regizor de film, membru de onoare al AŞM, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Tudor Colac (n. 10 martie 1948, în satul Dumeni, comuna Costiceni, fostul judeţ Hotin – d. 21 februarie 2021, Chişinău), folclorist, profesor universitar, doctor, cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie al AŞM.

Ion Conțescu (n. 17 octombrie 1950, în satul Cojușna, raionul Strășeni – d. 16 octombrie 2009, Chișinău), istoric, publicist, cercetător științific la Institutul de Științe al Educației, redactor la revista „Limba Română”.

Nicolae Corlăteanu (n. 14 mai 1915, în satul Caracui, judeţul Lăpuşna, azi raionul Hânceşti – d. 21 octombrie 2005, Chişinău), lingvist, profesor universitar, doctor, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Eugeniu Coşeriu (n. 27 iulie 1921, în comuna Mihăileni, judeţul interbelic Bălţi, România, azi Republica Moldova – d. 7 septembrie 2002, Tübingen, Germania), lingvist, filosof, scriitor, profesor universitar, doctor, academician, întemeietorul lingvisticii integrale, membru de onoare al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Teodor Cotelnic (n.13 septembrie 1933, în comuna Volintiri, judeţul Cetatea Albă (România) – d. 15 august 2020, Chişinău), lingvist, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, specialist în gramatică, stilistică, istorie a limbii.

Vlad Ciubucciu (n. 13 iulie 1937, satul Şipca, Făleşti – d. 17 ianuarie 2021, Chişinău), istoric, pedagog, profesor universitar, doctor.

Nicolae Dabija (n. 15 iulie 1948, Codreni, raionul Cimişlia – d. 12 martie 2021, Chişinău), poet, istoric literar şi om politic din Republica Moldova, membru de onoare al Academiei Române şi membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru al Academiei Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere cu sediul la Paris, laureat al Premiului Naţional, redactor-şef al săptămânalului „Literatura şi Arta”, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Maria Danilov (n. la 7 aprilie 1956, în satul Măcăreşti, raionul Ungheni, Republica Moldova – d. 16 noiembrie 2018, Chişinău), muzeograf, doctor în ştiinţe istorice, cercetător ştiinţific la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.

Alexandru Dîrul (n. 21 martie 1929, în satul Lunga, raionul Dubăsari – d. 20 aprilie 2015, Chişinău), lingvist, profesor universitar, doctor, cercetător la Institutul de Filologie al AŞM.

Ion Dediu (n. 24 iunie 1934, în satul Rediul Mare, Donduşeni, jud. Soroca, România – d. 4 noiembrie 2019, Chişinău), biolog, profesor universitar, doctor, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Traian Diaconescu (n. 14 iulie 1939, în satul Bognea, comuna Bălceşti, judeţul Vâlcea – d. 23 noiembrie 2019, Iaşi), specialist în domeniul filologiei clasice, profesor universitar, doctor, poet, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Mihai Drăgan (n. 6 decembrie 1937, în satul Viişoara, comuna Târgu Trotuş, judeţul Bacău – d. 1 noiembrie 1993, Iaşi), doctor în filologie, critic şi istoric literar român, profesor la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Ion Dumeniuk (n. 5 mai 1936, în satul Socii Noi, judeţul Bălţi, astăzi raionul Făleşti – d. 3 noiembrie 1992, Chişinău), lingvist, profesor universitar, doctor, publicist, primul redactor-şef al revistei „Limba Română”, primul Director al Departamentului de Stat pentru funcţionarea limbilor al Republicii Moldova, luptător pentru revenirea la grafie latină şi denumirea de limbă română.

Stelian Dumistrăcel (n. 19 august 1937, în satul Zvoriştea, Suceava, România – d. 18 martie 2022, Iaşi, România), filolog şi publicist român cunoscut pentru contribuţiile sale în dialectologie, fonetică, lexicologie şi lexicografie, terminologie, etimologie, istoria limbii literare şi a ideilor culturale, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Ion Eţcu (n. 21 aprilie 1933, în comuna Horodişte, Călăraşi – d. 31 mai 2018, Chişinău), lingvist, profesor universitar, cercetător la Institutul de Filologie al AŞM, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Nicolae Felecan (n. 24 august 1941, în satul Caila, comuna Şintereag, Bistriţa-Năsăud, România – d. 26 noiembrie 2020, Baia Mare), lingvist, clasicist, profesor universitar doctor, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Gheorghe Gonţa (n. 10 noiembrie 1948, în satul Pănăşeşti, raionul Străşeni – d. 17 martie 2015, Chişinău), istoric, profesor universitar, doctor, reprezentant de vază al şcolii istorice din Republica Moldova, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Victor V. Grecu (n. 25 mai 1937, în oraşul Sibiu, România – d. 8 septembrie 2020, Sibiu), filolog, profesor universitar, doctor, redactor-şef la Anuarul Institutului de Cercetări Socioumane din Sibiu.

Alexandru Gromov (n. 22 aprilie 1925, Ismail, România – d. 12 iulie 2011, Chişinău, Republica Moldova), scriitor, traducător şi publicist.

Alexandru Husar (n. 26 aprilie 1920, în comuna Ilva-Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud, România – d. 17 mai 2009, Iaşi), profesor universitar, doctor, filosof şi cercetător în domeniul istoriei.

Dumitru Irimia (n. 21 octombrie 1939, Roman, judeţul Neamţ, România – d. 3 iulie 2009, Iaşi, România), lingvist şi filolog român, eminescolog, autor al unor gramatici şi studii de stilistică funcţională a limbii române. A fost profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Gavril Istrati (n. 23 februarie 1914, în localitatea Nepos, jud. Bistriţa-Năsăud, România – d. 30 ianuarie 2014, Iaşi), filolog, memorialist şi istoric literar, profesor universitar doctor, cadru didactic al Universităţii din Iaşi.

Leonida Lari (n. 26 octombrie 1949, în satul Bursuceni, raionul Sângerei, Republica Moldova – d. 11 decembrie 2011, Chişinău, Republica Moldova), poetă, publicistă, om politic şi militantă pentru reunirea Basarabiei cu România.

Alexandru Lungu (n. 13 aprilie 1924, Cetatea Albă, judeţul Cetatea Albă, România – d. 24 iunie 2008, Köln, Renania de Nord-Westfalia, Germania), medic endocrinolog, pictor şi poet român.

Solomon Marcus (n. 1 martie 1925, Bacău, România – d. 17 martie 2016, Bucureşti, România), matematician, profesor universitar doctor, membru al Academiei Române, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Dumitru Matcovschi (n. 20 octombrie 1939, în satul Vadul Raşcov, judeţul Soroca – d. 26 iunie 2013, Chişinău), poet, prozator, publicist şi dramaturg din Republica Moldova, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Simbol al mişcării de renaştere naţională din Basarabia.

Dan Mănucă (n. 20 mai 1938, în satul Dolheştii Mari, judeţul Suceava, România – d. 7 mai 2017, Iaşi), profesor universitar, doctor, critic şi istoric literar român, eminescolog, director al Institutului de Filologie română „A. Philippide”, Iaşi, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Ioan Mânăscurtă (n. 28 aprilie 1853, în satul Popeştii de Sus, raionul Drochia, – d. 27 martie 2021, Chişinău), scriitor şi publicist.

Valentin Mândâcanu (n. 27 iulie 1930, în satul Mihăileni, raionul Râşcani – d. 29 octombrie 2012, Chişinău), filolog, lingvist, traducător şi publicist din Republica Moldova, deputat în Parlamentul Republicii Moldova între anii 1990 şi 1994.

Vasile Melnic (n. 15 septembrie 1934, în comuna Bulboci, jud. Soroca (România) – d. 28 noiembrie 2004, Chişinău), lingvist, profesor universitar, doctor, membru al colegiului de redacţie al revisteiLimba Română”.

Ion Melniciuc (n. 24 martie 1941, în satul Coteala, raionul Briceni – 16 august 2017, Chişinău), lingvist, profesor universitar, doctor, membru al colegiului de redacție al revistei „Limba Română”.

Paul Miron (n. 13 iunie 1926, Giuleşti, în comuna Boroaia, judeţul Baia – d. 17 aprilie 2008, Freiburg, Germania), lingvist şi filolog român, cadru didactic la Universitatea Freiburg, primul profesor universitar de limbă şi literatură română din Germania Federală.

Dumitru Năstase (n. 7 martie 1924, Iaşi, România – d. 19 aprilie 2013, Atena, înmormântat în cimitirul bisericuţei de lemn „Biserica lui Dragoş Vodă”, Putna), fiul profesorului Gheorghe Năstase, membru al Sfatului Ţării, istoric, profesor universitar, doctor.

Gheorghe Paladi (n. 6 septembrie 1950, în satul Puhoi, Anenii Noi – d. 5 mai 2016, Chişinău), istoric, profesor universitar, doctor.

Alexei Palii (n. 31 iulie 1946, în comuna Briceni, raionul Donduşeni – d. 19 decembrie 2020, Chişinău), lingvist, profesor universitar, doctor, publicist.

Rajmund Piotrowski (n. 17 august 1922, Rubejnaia, Donbas – d. 4 august 2009, Sankt Petersburg, Rusia), profesor universitar, doctor în filologie. Academician al Academiei de Ştiinţe din Rusia.

Vlad Pohilă (n. 6 aprilie 1953, în satul Putineşti, raionul Floreşti – d. 15 mai 2020, Chişinău, Republica Moldova), lingvist, scriitor, publicist, traducător, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Anatol Rotaru (n. 14 octombrie 1949, Chişinău – d. 3 octombrie 2013, Chişinău), fizician, profesor universitar, doctor abilitat în ştiinţe fizico-matematice.

Valeriu Rusu (n. 9 septembrie 1935, Mihăileanca, judeţul Hotin, România, astăzi în raionul Chelmenţi, regiunea Cernăuţi, Ucraina – d. 4 noiembrie 2008, Aix-en-Provence, Franţa), lingvist şi dialectolog român, profesor de limba română şi şef al Departamentului de Lingvistică Comparată a Limbilor Romanice şi Română la Université de Provence (Franţa), membru titular al Academiei de Ştiinţe, Arte şi Agricultură din Aix-en-Provence, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Aurelia Rusu (n. 30 ianuarie 1935, în satul Brețcu, jud. Covasna, România – d. 1 iulie 2014, Marsilia, Franța), doctor în filologie, critic și istoric literar, eminescolog.

Serafim Saka (n. 16 martie 1935, în satul Vancicăuţi, judeţul Hotin, România, azi regiunea ucraineană Cernăuţi – d. 20 mai 2011, Chişinău, Republica Moldova), scriitor şi publicist.

Marius Sala (n. 8 septembrie 1932, Vaşcău, Bihor, România – d. 19 august 2018, Bucureşti, România), lingvist, profesor universitar, doctor, membru titular al Academiei Române din 2001, iar între 2006-2014 vicepreşedinte al acestei instituţii. A fost directorul Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” din Bucureşti, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Antonina Sârbu (n. 6 noiembrie 1956, în satul Văratic, Râşcani – d. 4 aprilie 2021, Chişinău, Republica Moldova), jurnalistă şi scriitoare.

Stanislav Semcinski (n. 2 mai 1931, Achmanghit, judeţul Cetatea Albă, România – d. 16 decembrie 1999, Kiev), filolog, şef al catedrei de filologie generală şi clasică de la Universitatea „Taras Şevcenko” din Kiev, profesor emerit al Universităţii din Kiev, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Andrei Strâmbeanu (n. 25 august 1934, în satul Fântâna Albă, comuna Parcova, raionul Edineţ – d. 5 august 2021, Chişinău), poet, prozator, dramaturg, publicist şi om politic din Republica Moldova.

Alexandru Surdu (n. 24 februarie 1938, în oraşul Braşov, România – d. 11 decembrie 2020, Bucureşti, România), filosof, profesor universitar, doctor, membru titular al Academiei Române.

Efim Tarlapan (n. 17 mai 1944, în satul Măgurele, Ungheni, România – d. 8 decembrie 2015, Chişinău, Republica Moldova), scriitor, poet umorist şi satiric.

Constantin Tănase (n. 24 iunie 1949, în satul Nemţeni, Hânceşti – d. 30 octombrie 2014, Chişinău, Republica Moldova), lingvist, doctor în filologie, publicist, scriitor.

Petru Ţaranu (n. 26 mai 1934, în satul Linişte, comuna Şaru Dornei, Suceava– d. 26 mai 2015, Vatra Dornei, Suceava, România), om politic, publicist, folclorist, poet, etnolog şi memorialist român, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Elena Ţau (n. 12 iulie 1946, în satul Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti – d. 5 martie 2021, Chişinău, Republica Moldova), profesor universitar, doctor, critic şi istoric literar.

Dumitru Tiutiuca (n. 23 august 1941, comuna Bărăganul, judeţul Brăila – d. 19 octombrie 2021, Brăila, România), profesor universitar, doctor, critic şi istoric literar, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Ion Ungureanu (n. 2 august 1935, în satul Opaci, plasa Căuşeni, judeţul Tighina, România – d. 28 ianuarie 2017, Bucureşti, România), actor, regizor, om politic, ministru al Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova (6 iunie 1990 - 5 aprilie 1994), membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Petru Ursachi (n. 15 mai 1931, Hărpăşeşti, comuna Popeşti, jud. Iaşi, România – d. 7 august 2013, Iaşi), folclorist, estetician şi etnolog român, profesor universitar, doctor.

Vasile Vasilache (n. 4 iulie 1926, Unţeşti, judeţul Iaşi, România, astăzi raionul Ungheni, Republica Moldova – d. 8 iulie 2008, Chişinău, Republica Moldova) romancier, publicist, eseist, scenarist de film.

Grigore Vieru (n. 14 februarie 1935, în satul Pererita, judeţul Hotin, România – d. 18 ianuarie 2009, Chişinău, Republica Moldova), poet şi publicist, membru corespondent al Academiei Române, Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, membru al colegiului de redacţie al revistei „Limba Română”.

Gheorghe Vodă (n. 24 decembrie 1934, în satul Văleni, judeţul Ismail, România, azi raionul Cahul, Republica Moldova – d. 24 februarie 2007, Chişinău), poet, scenarist şi regizor de film.

 

HEROES OF THE ROMANIAN LANGUAGE. Memorial panel of the collaborators of the journal „Limba Română” (1991 -2023), daring promoters of the ethnolinguistic identity of the Bessarabians and supporters of the Romanian Language cause(project for a Special Edition)